Deze week:

  • Week van de Mediawijsheid groep 8
  • Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8

Maandag 19 november

  • Extra lesvrije dag kleuters. Juf Myrna in groep 7 (’s morgens) en groep 6 (’s middags), juf Anja en juf Marjon uitgeroosterd voor andere werkzaamheden
  • 8:30 Start project Afvalscheiding op ’t Ruimteschip
  • Lootje trekken groep 7 en 8

Dinsdag 20 november

  • Bezoek SG Newton door groep 8 (bus vertrekt om 8.10 uur)
  • Bezoek Rvt en directie SKO West-Friesland aan ’t Ruimteschip. Gesprek met ouders over “Ouderbetrokkenheid”
  • 15:30 Start Kerstkoor (op ‘t  Ruimteschip)

Vrijdag 23 november

  • 14:00 Finale Voorleeswedstrijd