Nieuwbouw

Op donderdag 6 juli 2017 heeft de Gemeenteraad van Opmeer een krediet beschikbaar gesteld van 12,7 miljoen voor de bouw van twee Integrale Kind Centra (IKC), één in Hoogwoud en één in de kern Spanbroek/Opmeer. het IKC in de kern Opmeer wordt gebouwd op ‘locatie De Akker’, de plek waar nu OBS De Akker aan de Meibloem staat. Dat betekent dat ’t Ruimteschip op termijn wordt opgenomen in dit IKC, samen met o.a. De Akker, de Bonifatiusschool, de Bibliotheek, muziekonderwijs, consultatiebureau enz.

Hier houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en het laatste nieuws. Op de website van de gemeente Opmeer houdt de gemeente u HIER op de hoogte van het laatste nieuws.

22 november 2018: Gemeente organiseert informatieavond locatiekeuze IKC

Donderdag 22 november organiseert de gemeente een informatieavond over het plan van aanpak richting locatiekeuze IKC. Lees HIER de informatie van de gemeente.

11 juli 2018: Gemeenteraad stelt Plan van Aanpak locatiekeuze vast

In de Gemeenteraadsvergadering van 11 juli heeft de Gemeenteraad een Plan van Aanpak aangenomen. Het College van B&W stelt hierin voor een onderzoek te doen naar zes (waaronder de eerst-voorgestelde locatie Akker) mogelijke locaties voor een IKC. In het Plan van Aanpak een tijdpad en er wordt aangegeven hoe de omwonenden van alle locaties en de scholen worden betrokken bij het onderzoek. Het streven is om tweede kwartaal 2019 (lees: juni) met een definitief voorstel te komen. Lees HIER het voorstel aan de Gemeenteraad.

20 april 2018: Nieuwe Gemeenteraad zet nieuwbouwplannen ‘on hold’

In de Gemeenteraadsvergadering van 18 april is het nieuwe College van B&W geïnstalleerd. Tijdens deze vergadering is een motie aangenomen om de voorbereiding op de voorgenomen nieuwbouwplannen stil te zetten en nieuw onderzoek te doen naar een mogelijke locatie. Lees HIER het bericht uit het Noordhollands Dagblad van 20 april.

27 februari 2018: Locatiekeuze in uitzending ‘NH kiest’ van RTVNH

In de tv-rubriek “NH kiest” besteedde RTVNH aandacht aan de locatiekeuze voor het nieuwe IKC, Bekijk HIER de uitzending en bekijk de standpunten van de politieke partijen.

10 januari 2018: Reactie MR op Notitie beoordeling schoolroutes

De MR van ’t Ruimteschip heeft plaats genomen in de klankbordgroep, door de gemeente Opmeer in het leven geroepen om mee te denken en mee te praten over de schoolroute richting locatie Meibloem van het IKC. De bevindingen van deze klankbordgroep worden opgenomen in het nieuwe Verkeersplan dat door de Gemeenteraad van Opmeer wordt vastgesteld. Door de crisis in de gemeentelijke politiek (opstappen van de wethouders) is vaststelling van het GVVP opgeschort tot na de verkiezingen in maart.
De gezamenlijke medezeggenschapsraden van Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip trekken in dit traject gezamenlijk op. De gezamenlijke reactie van beide Medezeggenschapsraden op de concept-notitie beoordeling schoolroutes (gemaakt na de bijeenkomsten van de klankbordgroep) kunt u HIER lezen. De notitie is besproken in een extra bijeenkomst van de klankbordgroep, 11 januari. Ook daarbij was MR Ruimteschip aanwezig.

8 november 2017: Gezamenlijke vergadering MR Ruimteschip / MR Bonifatiusschool

Om elkaar te leren kennen, om waar nodig en mogelijk zaken op elkaar af te stemmen in de route richting nieuwe gebouw school vergaderen de beide Medezeggenschapsraden vanaf dit schooljaar met enige regelmaat samen. Eerste bijeenkomst 8 november op ’t Ruimteschip. Lees HIER het verslag.

7 november 2017: Studiedag Team ’t Ruimteschip met Team Bonifatiusschool

Na de keuze van de locatie voor een nieuw te bouwen IKC hebben de schoolteams van ’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool de intentie uitgesproken elkaar beter te leren kennen: wat kunnen we leren van elkaar waar kunnen we elkaar versterken. De schoolteams, gesteund door de beide Medezeggenschapsraden, hebben uitgesproken waar mogelijk de samenwerking met elkaar te zoeken.
Dinsdagmiddag 7 november is een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd voor beide teams, waarbij nader kennis is gemaakt en elkaars sterke punten zijn benoemd.

6 juli 2017: Vergadering Gemeenteraad

Lees HIER de agenda van Gemeenteraad, bij agendapunt 7 vindt u alle stukken m.b.t. het krediet en de IKC’s. De Gemeenteraad heeft het besluit na lange discussie unaniem goedgekeurd.

4 juli 2017: Positief advies MR over nieuwbouw en locatiekeuze

In de vergadering van 4 juli heeft de Medezeggenschapsraad gesproken over een brief van het College van Bestuur waarin zij advies vraagt over het voorgenomen besluit van de gemeente Opmeer over nieuwbouw en de gekozen locatie. De MR heeft positief geadviseerd. Lees HIER het verslag van deze MR-vergadering waarbij punt 4 over de brief van het CvB gaat.

30 juni 2017: Commissie Samenlevingszaken Gemeenteraad Opmeer

Lees HIER de agenda van de Commissie Samenlevingszaken waar het voorstel over de IKC’s voor de eerste keer werd besproken en toegelicht.

Nieuws

  • Roos naar de halve finale

    Roos uit groep 8 heeft zaterdagmiddag 16 maart meegedaan aan de ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 53
1715 ZH Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam