SKO West-Friesland

De Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland is het schoolbestuur voor 23 basisscholen in West-Friesland, in 2014 ontstaan uit een fusie tussen SKO De Dijken en SKO De Gouw. Dagelijks zetten ongeveer 475 medewerkers zich in voor ruim 4700 leerlingen op onze scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. Kinderen die aan de leerkrachten van onze scholen zijn toevertrouwd, hebben recht op goed onderwijs verzorgd door professionele mensen. Om die kwaliteit te kunnen leveren is het belangrijk dat iedereen in onze organisatie als een keten samenwerkt: van Raad van Toezicht tot aan de ouders van onze leerlingen. Daarnaast zoeken we de samenwerking met partners buiten onze stichting zoals gemeenten, specialisten, bedrijven enz. Wij willen voortdurend in ontwikkeling blijven en stimuleren daarom scholing bij al onze medewerkers, die met kennis en vaardigheden onderwijs kunnen blijven geven overeenkomstig de eisen die in deze tijd aan onze professionals gesteld worden. Wij zetten ons met veel passie en betrokkenheid in voor de vorming van onze kinderen. Ons motto is niet voor niets: Samen inspirerend lerend de toekomst in !

Nieuws

Bestuursverslag “live”!

Leo Wijker: In het bestuursverslag over 2018 vallen mij zinsdelen op als ‘brede blik’, ‘fijne springplank’, ‘door vertrouwen ga je ...  Lees verder

Prikbord

Nieuwsbrief kindcentrum Avenhorn

Het schetsontwerp is klaar! Dit willen we graag aan u laten zien. De naam zegt het al; het is een schets, er kunnen nog zaken aan ...  Lees verder

Organisatie

Alles over hoe we onze activiteiten en verantwoordelijkheden hebben georganiseerd, de medezeggenschap, toezicht en informatie over werken bij het bestuurskantoor of een van onze scholen.

Lees verder

Strategisch beleid

Voor de periode 2015-2018 hebben we een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Hierin is de koers van de organisatie op hoofdlijnen aangegeven, onder het motto ‘Samen inspirerend lerend de toekomst in.’

Lees verder

Bestuursverslag

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over onze prestaties, wat we gedaan hebben en wat onze plannen zijn om het onderwijs in West-Friesland op het hoogst mogelijke niveau te krijgen en te houden.

.

Lees verder

Visie op onderwijs

Een school is een gemeenschap waar kinderen met elkaar spelen, leren en (samen)werken. Deze overdracht van kennis en vaardigheden zijn de pijlers om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Onze stichting vindt het belangrijk om te richten op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, op de plaats die kinderen in hun omgeving gaan innemen en op het leveren van kwaliteit. Voor goed onderwijs is het belangrijk dat deze drie aspecten goed in evenwicht zijn. Dat betekent dat onze leerkrachten moeten beschikken over goede didactische en pedagogische vaardigheden. Daarbij dienen de leerkrachten de leerlijnen die kinderen doorlopen goed te kennen zodat zij in staat zijn om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Voor het leveren van kwaliteit is het essentieel dat scholen doelstellingen hanteren op school- groeps- en kindniveau. Daarbij is het van belang dat getoetst wordt of de doelen worden behaald en dat de bereikte resultaten worden geanalyseerd. Zo halen we het beste uit kinderen en uit onze leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met technologische ontwikkelingen in onze samenleving. Daarom brengen we kinderen kennis en vaardigheden bij om in deze snel veranderende samenleving mee te kunnen doen. De ondersteuning van de digitale mogelijkheden in dit proces is heel belangrijk. Samengevat met de kernwaarden van de SKO West-Friesland; het draait in onze organisatie om Kwaliteit, Ontwikkeling, Respect, Passie en Samenwerking !

St Nicolaasschool
Nibbixwoud
Bekijk de website

Rapport Inspectie v.h. Onderwijs 2018

Definitief rapport 4JOBST-SKO-West Friesland  

Lees verder

Werken bij…

Werken bij SKO West-Friesland of bij een van onze scholen betekent deel uitmaken van een team gedreven en enthousiaste mensen dat zich inzet voor kwalitatief basisonderwijs in deze regio. Heb je interesse? Laat het ons weten!

 

Lees verder

Contact

Kerkstraat 79
1687 AM Wognum

T: 0229 – 544 810
E: info@skowf.nl
W: www.skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam