Op dinsdag 7 maart houden we de jaarlijkse open dag op de Bavoschool voor alle ouders waarvan hun kind 4 jaar wordt tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. We laten met trots onze school en ons onderwijs aan u zien.

U bent van harte welkom vanaf 9.00 uur.

Tijdens schooltijd ziet u de werkelijke praktijk van de Bavoschool. Het geeft u een beeld van het dagelijkse reilen en zeilen bij ons op school. Op deze manier hopen we een goede bijdrage te kunnen leveren in uw overweging om te kiezen voor de juiste school voor uw zoon/dochter.

We ontvangen u graag op de Bavoschool. Naast een rondleiding door de directeur, IB-er of een leerkracht zullen ook de leerlingen van de leerlingenraad u begeleiden door de school. Er zal regelmatig een korte informatiebijeenkomst zijn waarin u wordt geïnformeerd over onze visie op het onderwijs, de ontwikkeling en de opbrengsten van de Bavoschool. U kunt op deze manier vrijblijvend kennis maken met de directeur, IB en diverse leerkrachten van de Bavoschool. Ook stellen we u uiteraard in de gelegenheid om allerlei vragen te stellen.

Wanneer u op deze dag niet in de gelegenheid bent, bent u uiteraard ook op een ander moment van harte welkom. Het is dan prettig als u van tevoren een afspraak maakt. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.

De aanmelding van uw zoon of dochter kan digitaal via deze website of via de papieren versie van het inschrijfformulier wat u ieder moment bij ons kunt ophalen en we mee kunnen geven als u onze school bezoekt.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten, mede namens het team,

Saskia Kuin

Welkom op de Bavoschool

‘Leren doe je samen’

Het welbevinden van alle betrokkenen staat voorop bij ons op de Bavoschool. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van ons onderwijs.

 

De zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling wordt gestimuleerd.

 

 

Naast het leren lezen en rekenen, schenken we veel aandacht aan de brede ontwikkeling  van onze leerlingen, zoals creatieve vakken, techniek, ICT, cultuur en muziek.

 

 

Leren doe je samen. We werken groepsoverstijgend in alle groepen op de Bavoschool, met name tijdens de lessen wereldoriëntatie. Vanuit eigen leervragen gaan de kinderen in samenwerking met elkaar zelfontdekkend en zelfonderzoekend op zoek naar antwoorden.

 

‘Van eiland naar wijland’

‘Samen staan we sterk’

 

U bent van harte welkom !

 

 

Nieuws

Nieuwe website

De website is vernieuwd. Er wordt nog gewerkt aan de volledigheid van ...  Lees verder

Agenda

Open dag dinsdag 7 maart 2017

Op dinsdag 7 maart houden we de jaarlijkse open dag op de Bavoschool ...  Lees verder

Nieuwe leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier:

Aanmelden

Bavoschool

Welkom op de website van de Bavoschool!
Van eiland naar wijland’
‘Samen staan we sterk’

Lees verder

Schoolgids

In de schoolgids vindt u algemene informatie over allerlei zaken rondom de Bavoschool.
Deze is te downloaden als pdf.

Lees verder

SKO West-Friesland

De Bavoschool is een onderdeel van stichting SKO West-Friesland. Wilt u meer over deze stichting te weten komen, klik dan op

Lees verder

Bavoschool Ursem

‘Leren doe je samen want samen staan we sterk!’

Speerpunten van ons onderwijs:

  Continue aandacht voor sociaal emotioneel welbevinden, Aandacht voor brede ontwikkeling

  Plezier,  Leren leren, Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Onze Kernwaarden:

Welbevinden, Betrokkenheid, Ontwikkeling, Respect, Zelfstandigheid

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowestfriesland.nl

BAVO school
Middengouw 13
1645 PN
Ursem

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.