MR Algemeen

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van de Bavoschool probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. Om een goede communicatie te bewerkstelligen is de directeur van de Bavoschool aanwezig bij de vergaderingen (gedeeltelijk of helemaal).

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken met betrekking tot de school worden besproken. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Tijdens de vergadering is het niet gebruikelijk dat u meepraat over een onderwerp, dit kan alleen als u mening gevraagd wordt. Wanneer u inhoudelijk wilt reageren kunt u dit schriftelijk doen.

Het kan tijdens een vergadering voorkomen dat een onderwerp in besloten kring wordt besproken. Er zal u dan gevraagd worden om de vergadering te verlaten.

De MR publiceert haar stukken op de website van de school. Maar…, zoals u wellicht zult kunnen begrijpen heeft de MR een zwijgplicht, onder meer voor alle zaken waar de privacy van een persoon in het geding is. De MR van de Bavoschool gaat hier zeer zorgvuldig mee om. Dit kan betekenen dat een verslag niet geheel gepubliceerd wordt.

Is de MR iets voor U?

De MR is nergens zonder de inzet van ouders die op het bestuurlijke vlak mee willen denken en doen. Een vereiste hiervoor is niet op de eerste plaats bestuurlijke ervaring, maar veeleer het besef dat inbreng van de ouders en het team in het belang van de school in het geheel en onze kinderen in het bijzonder is.

Deelname aan de MR is voor de leraren geregeld in een schema per 3 jaar. Ouders zitten in principe ook voor 3 jaar in de MR.

Personeelsgeleding
Rolinka Rentinck (Jane Obdam)                                                                                                                                                                                                                               Tibby Appelman                                                                                                                                                                                                                                                             Debby Korse

Oudergeleding
Patrick de Moel (secretaris)
Marloes Schouten
Ingrid Borst

Nieuws

Agenda

  • Agenda

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties van de ...  Lees verder »

Contact

Bavoschool Ursem
Middengouw 13
1645 PN Ursem

T:072 – 5021422

Alle contact gegevens »

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowestfriesland.nl

BAVO school
Middengouw 13
1645 PN
Ursem

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.