Leo Wijker: In het bestuursverslag vallen mij zinsdelen op als ‘brede blik’, ‘fijne springplank’, ‘door vertrouwen ga je groeien’, ‘het klopt’ en ‘om van te houden’. Woorden als ‘plezier’ en ‘ruimte’ heb ik gehoord tijdens de gesprekken met de leerkrachten. Ze geven mij glinsterende ogen. Dit zijn voor nu onze ‘sleutels’ als antwoord op de opdracht van het onderwijs. Ik hoop dat u ruimte hebt om het bestuursverslag met plezier door te nemen.

Bestuursverslag 2018