Beleid en protocollen

Bewegingsonderwijs
Op de Bonifatius worden de lessen bewegingsonderwijs van uw kind verzorgd door Sportservice West-Friesland. Lees hier over de algemene afspraken, de doelen en de methode bewegingsonderwijs.

Doubleren
Om alle afspraken over doubleren op een rijtje te zetten is het Protocol Doubleren vastgesteld. Dit document is hier te lezen.

Excursie protocol / brief
Lees hier ons protocol / afspraken.

Informatieverstrekking gescheiden ouders
Lees hier het Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders.

Internet protocol
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken of contacten te leggen of toepassingen te gebruiken die op een website worden aangeboden. Samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt, deze kunt u hier lezen.

Kanjertraining pestprotocol
Het Kanjertraining pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol, met onder andere fatsoensafspraken, sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Lees hier het Kanjertraining pestprotocol.

Katholieke identiteit
De Bonifatiusschool is een katholieke school. Voor onze school is de katholiek-christelijke levensovertuiging een inspiratiebron voor de waarden, van waaruit wij het onderwijs verzorgen. Lees hier ons Beleidsstuk Levensbeschouwing.

Klachtenregeling
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland heeft per 1 augustus 2014 het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs van toepassing verklaard en vastgesteld. Meer informatie leest u hier.

Leerling- en groepsindeling
Bij de indeling van de groepen hebben wij te maken met verschillende uitgangspunten en criteria. Deze kunt u nalezen in het document, procedure leerling- en groepsindeling.

Medicijnverstrekking
Lees hier het beleid Medicijnverstrekking: wat zijn onze mogelijkheden en beperkingen hierin.

Ouderbetrokkenheid/-participatie, oudergesprekken
Het uitgangspunt van de school is dat het team met alle ouders minstens twee keer per jaar in gesprek wil gaan. Er zijn gespreksweken, maar de contactmomenten met ouders kunnen verschillen, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind. Het verplichte karakter van de gespreksweek is ingewisseld voor maatwerk. Lees hier onze uitgangspunten.

Overgang kleuters van groep 2 naar 3
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, volgen wij de ontwikkeling goed. Om te bepalen of kinderen van groep 2 naar 3 gaan geldt altijd de ontwikkeling van het kind en niet de leeftijd. In het Protocol overgang kleuters van groep 2 naar 3 leest u onze uitgangspunten en het stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen die genomen worden over verlenging/doublure in groep 1 en 2.

Privacy en gegevensbeheer
ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, een efficiënte bedrijfsvoering, een heldere verantwoording en samenwerking met de schoolomgeving. Hierdoor ontstaat een groeiende hoeveelheid persoonsgegevens van leerlingen. Welke maatregelen wij rondom privacy en m.b.t. gegevensbeheer hebben genomen, kunt u hier 
lezen.

Schoolzwemmen
Er is al enige jaren in samenspraak met zwembad ’t Woudmeer een protocol schoolzwemmen.

Social Media
De Bonifatius wil met het gebruik van Social Media: de ouderbetrokkenheid vergroten, ervaring opdoen met de nieuwe media en onderwijs gerelateerde berichten delen. Via deze link de richtlijnen voor Facebook.

Verlof onder schooltijd
Leerlingen op een basisschool zijn leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen naar school gaan en niet
verzuimen. Het is alleen toegestaan om te verzuimen als een leerling ziek is of als er vooraf toestemming door de directeur aan ouders/verzorgers is verleend. Klik hier om ons beleid te lezen.
Formulier extra vakantieverlof
Formulier aanvraag schoolverzuim voor zelfstandige ondernemers

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam