Oudervereniging

De ouders en verzorgers van de leerlingen van de Bonifatiusschool zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Vanuit deze leden wordt een bestuur gekozen, genaamd Ouderraad. De verkiezingen vinden plaats tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van de Ouderraad vergadert, naast de jaarvergadering, zes keer per schooljaar. Binnen de Oudervereniging is een aantal werkgroepen actief. De bestuursleden fungeren als contactpersoon van deze werkgroepen.

Voor de financiering van de Oudervereniging betalen ouders een bijdrage van € 35,- per kind (€17,50 bij instroom na kerstvakantie). Een groot deel van deze bijdrage wordt gebruikt om de schoolreisjes van de kinderen te betalen. Voor het kamp van groep 7 en 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 40,- per kind. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld.

Doel van de Oudervereniging

Het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders.

Taken van de Oudervereniging

  • Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de ouders in de school; meedenken en meebeslissen over belangrijke schoolzaken
  • Bevordering van contacten tussen ouders onderling en van contacten met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad
  • Het informeren van de ouders, bijvoorbeeld d.m.v. een thema avond
  • Het organiseren en ondersteunen van activiteiten zoals schoolreisjes, sportdag, sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavond groep 8, e.d.

Voor info: ov.bonifatius@skowf.nl

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam