Missie en visie

Missie

Ieder kind is een wereldburger en leert leren!

Visie van de school

De Bonifatius is een school waar leerlingen en leerkrachten in een gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is uniek en wil leren. Leren is een sociaal proces. We hechten veel waarde aan een goede sfeer en streven naar een school waar ieder kind zichzelf kan ontwikkelen en thuis kan voelen. De Kanjertraining speelt hierin een grote rol. We handelen vanuit het motto:

  • vertrouwen
  • betrokkenheid
  • samenwerking

Wij willen dat kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving die kennis opdoen en die vaardigheden leren, waardoor ze zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Het team heeft vertrouwen in kinderen en vindt dat kinderen in staat zijn tot een zekere mate van zelfsturing.

Kinderen komen naar school om te leren. Wij willen dat kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en vaardigheden aanleren die aansluiten bij hun ontwikkeling. Daarom werken we aan een goede sfeer op school waarin zij zich veilig en ver­trouwd voelen. De leerkrachten doen er alles aan om dat zo goed mogelijk te begelei­den. De Kanjertraining is het uitgangspunt  van ons handelen. Een goede sfeer zien we als de belangrijkste basis voor de ontwikkeling van het kind. De sfeer wordt mede beïnvloed door de wissel­werking die er is met de thuissfeer en gebeur­tenissen in de omgeving.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Wij vinden het belangrijk dat schooluitgangspunten over opvoeding en onderwijs aansluiten bij de verwachtingen van ouders en andersom. 

Naast identiteit en uitgangspunten vinden wij het belangrijk dat kinderen:

  • een positieve kijk op de wereld ontwikkelen
  • respect hebben voor de medemens en voor alles wat leeft
  • leren samenwerken en samen leven
  • leren zelf verantwoordelijkheid te dragen
  • elkaar gelijkwaardig behandelen
  • verantwoordelijk, zelfstandig, kritisch en creatief in de maatschappij komen te staan
  • leren zich te ontspannen en te genieten.

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam