Schoolgids

Download hier de complete schoolgids, klik op de afbeelding. U kunt eronder ook een keuze maken per hoofdstuk.

Schoolgids Inhoudsopgave

Schoolgids Voorwoord

Schoolgids Hoofdstuk 1 De School
Adresgegeven, Directie, Het logo, St. Bonifatius, Schoolhistorie, Het schoolgebouw, Plattegrond van de school, “Samen inspirerend lerend de toekomst in”, Deltaplan

Schoolgids Hoofdstuk 2 Waar onze school voor staat
Visie, Missie, Motto, Kernwaarden, Kanjertraining, Katholieke identiteit, Levensbeschouwelijke vorming en catechese, Kernwaarden Bonifatius, Vertrouwen, Betrokkenheid, Samenwerking, Burgerschap, De leerlingenraad van de Bonifatius “Democratie moet je leren”, De rol van de leerkracht

Schoolgids Hoofdstuk 3 Het onderwijs
Groepsplan, Het Bonifatius “Mickey Mouse Model”, Uitgangspunten zelfstandig werken en leren op de Bonifatiusschool, Wat moeten kinderen kunnen voor zelfstandig werken, Groep 1-2, Groepen 3 t/m 8, De methoden / vakken in groepen 3 t/m 8, Wetenschap en Techniek, Kunst- en cultuureducatie , Rapportage

Schoolgids Hoofdstuk 4 Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling
De resultaten van het onderwijs, Scholingsplan, Schoolontwikkelplan, Jaarverslag, Scholen op de kaart

Schoolgids Hoofdstuk 5 Passend onderwijsaanbod
Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Schoolgids Hoofdstuk 6 Teamsamenstelling
Organisatie, Groepsindeling, Aanmeldings- en toelatingsbeleid, Wie werkt waar in schooljaar 2016-2017

Schoolgids Hoofdstuk 7 De ouders
Zo zijn onze manieren in Tien gouden regels, Medezeggenschapsraad, De Oudervereniging, Ouderbijdrage, Werkgroepen en ouderparticipatie, Tussenschoolse Opvang (TSO), Buitenschoolse Opvang (BSO), Informatievoorziening, Klachtenregeling, Verzekering

Schoolgids Hoofdstuk 8 Opbrengsten en uitstroom
Medio- en Tussenopbrengsten, Tussenopbrengsten medio juni 2017, NIO– en Cito-eindtoets, Schoolkeuze, Voortgezet onderwijs, Uitstroom Voortgezet Onderwijs, Inspectie, Kerndoelen

Schoolgids Hoofdstuk 9 De feiten
Schooltijden, Verlof, Onderwijstijd, Vakantierooster, Sponsoring

Schoolgids Hoofdstuk 10 Overige activiteiten
Overige activiteiten

Schoolgids Bijlagen
Bijlage adressen, Bijlage plattegrond Spanbroek met locatie Bonifatius, Bijlage verdeling van tijd groepen 1-2, Bijlage verdeling van tijd groepen 3-8, Bijlage vakantierooster 2017-2018, Bijlage Visie Sportservice West-Friesland (juni 2014)

 

 

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius@skowestfriesland.nl

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam