Het groepsplan

In een groepsplan staat het leerstofaanbod doelgericht beschreven, rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. De groep staat centraal, leren is een sociaal proces en iedere leerling is onderdeel van het geheel.

Kinderen krijgen geclusterd de leerstof aangeboden; het basis-, intensief-, of het verrijkingsarrangement. Uitgangspunt van de school is dat een leerkracht maximaal aan drie groepen instructie kan verzorgen.

Vanuit de beginsituatie bepaalt de leerkracht de drie arrangementen, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau en de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Vervolgens worden de klassikale doelstellingen en de specifieke doelstellingen per arrangement bepaald.

Tenslotte wordt er een omschrijving gegeven van de aanpak, de methodiek en de organisatie van de lessen. Op deze manier kan de leerkracht aandacht geven aan de verschillen tussen leerlingen en richt de leerkracht zich op de concrete doelstellingen die behaald dienen te worden. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd en de opbrengsten in beeld gebracht om van daaruit het groepsplan voor de volgende periode vast te stellen.

Het Bonifatius “Mickey Mouse Model”

Het onderwijs wordt aangeboden volgens het leerstof/jaarklassensysteem waarbij we rekening met de verschillen tussen kinderen. We differentiëren op niveau en onderwijsbehoeften.

We gebruiken de metafoor van Mickey Mouse om het didactisch en pedagogisch handelen voor nu en in de toekomst in één

model weer te geven zodat alle kinderen ‘gedijen’.

Gedijen is het gedrag en/of de werkhouding van een leerling op een bepaald vak- en vormingsgebied gebied om het doel te bereiken.

Kenmerken van het model zijn:

Met plezier leren is het uitgangspunt

  • Aandacht voor zelfstandig werken en niveaus
  • Compacten, verrijken en verlengde instructie
  • Hulpplannen, buiten en binnen de groep
  • Big smile; we zijn kanjers
  • De ogen; focus op het resultaat

Per schooljaar meten we twee keer of de leeropbrengsten in elke groep in lijn liggen met de ambities die we als school hebben.

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius@skowestfriesland.nl

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam