Vakantierooster 2017-2018

Rooster versie 12-7-2017
  Groep 1 en 2 Groep 3 t/m 8
Eerste schooldag ma. 4 september 2017 ma. 4 september 2017
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 1 ma. 25 september 2017 ma. 25 september 2017
Gr. 1-2 roostervrij vr. 6 oktober 2017
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2017 21 t/m 29 oktober 2017
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 2 di. 7 november 2017 di. 7 november 2017
Gr. 1-2 roostervrij vr. 24 t/m ma. 27 november 2017
Dag na Sinterklaas wo. 6 december aanvang 10.15 uur wo. 6 december aanvang 10.15 uur
Extra schooltijd i.v.m. kerstviering: wo. 20 december 2017
17.00-19.00 uur
wo. 20 december 2017
17.00-19.00 uur
Gr. 1-8 roostervrij vr. middag 22 december 2017 vr. middag 22 december 2017
Kerstvakantie 23 dec. 2017 t/m 7 jan. 2018 23 dec. 2017 t/m 7 jan. 2018
Gr. 1-2 roostervrij ma. 29 januari 2018
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 3 vr. 23 februari 2018 vr. 23 februari 2018
Voorjaarsvakantie 24 feb. t/m 4 maart 2018 24 feb. t/m 4 maart 2018
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 4 ma. 5 maart 2018 ma. 5 maart 2018
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 5 do. middag 29 maart 2018 do. middag 29 maart 2018
Goede Vrijdag/Tweede paasdag vr. 30 maart t/m ma. 2 april 2018 vr. 30 maart t/m ma. 2 april 2018
Koningsdag vr. 27 april 2018 vr. 27 april 2018
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 28 april t/m 13 mei 2018 28 april t/m 13 mei 2018
Tweede Pinksterdag ma. 21 mei 2018 ma. 21 mei 2018
Gr. 1-8 roostervrij/studiedag 25-6 vr. 22 juni t/m ma. 25 juni 2018 vr. 22 juni t/m ma. 25 juni 2018
Gr. 1-2 roostervrij ma. 9 juli 2018
Gr. 1-8 roostervrij vr. middag 20 juli 2018 vr. middag 20 juli 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018 21 juli t/m 2 september 2018

 

Schooltijden Bonifatius
In het kader van de Wet Schooltijden is in 2006 het uitgangspunt geformuleerd dat de groepen 3-8
ongeveer 960 lesuur en de groepen 1-2 ongeveer 930 lesuur per jaar aangeboden krijgen. De wettelijke minimumnorm ligt voor acht jaar onderwijs op 7520 uur, als school hanteren we de norm van 7560 uur.
De berekening loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Deze uitgangspunten hebben tot gevolg dat er voor de groepen 1-2 nog een aantal roostervrije dagen ingepland zijn.

CAO primair onderwijs
Het doel van de nieuwe CAO is om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. De piekperiodes in een
schooljaar zijn vooral de decembermaand, de laatste schoolweken en de rapportage / gespreksweken.
Tevens zijn de administratieve taken betreffende groeps- of individuele plannen behoorlijk toegenomen.
Dit betekent dat er nog administratie-/ studiedagen zijn ingeroosterd.

Uitgangspunten voor vakantierooster 2017-2018
Het schooljaar telt 40 lesweken, de start is op 4 september en de laatste schooldag is op 20 juli. De komende jaren zal de zomervakantie vervroegen. De meivakantie is landelijk vastgesteld in de periode 27 april t/m 4 mei. Door drie margedagen hieraan te koppelen is er een meivakantie van twee weken. Alle scholen in de gemeente Opmeer conformeren zich aan deze keuze.

De teamscholing wordt over meerdere studiedagen en een evaluatiedag verdeeld. De planning rond het jaarthema, de beschikbaarheid van de trainers en een evenwichtige spreiding van de schoolontwikkeling hebben invloed op de jaarplanning en de keuze van de studiedagen of -middagen. Deze schoolontwikkel-, administratie- of leerlingloze dagen zijn ingepland.

Belangrijke data
Kennismakingsgesprekken gr. 3 t/m 8:     11 t/m 29 september 2017
NIO gr. 8:                                                          4 oktober 2017
Gespreksweek 1 (facultatief):                        16 t/m 22 november 2017 (16 = tevens avond)
Gespreksweek 2:                                              15 t/m 21 maart 2018 (20 = tevens avond)
IEP eindtoets gr. 8:                                         17 en 18 april 2018
Kampweek gr. 8:                                              12 t/m 14 juni 2018
Kleuterfeest gr. 1-2:                                         14/15 juni 2018

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius@skowestfriesland.nl

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam