Schoolgids

De schoolgids is gemaakt voor ouders die een keuze gaan maken voor de school van hun kind. En voor ouders die al één of meerdere kinderen bij ons op school hebben.
Schoolgids

Onderstaand vindt u de desbetreffende hoofdstukken onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 staat de informatie voor het jaarrooster 2020-2021 zoals de schooltijden, gymtijden, groepsverdeling, vakanties, vrije dagen en belangrijke adressen.

01. School en Identiteit
02. Jaarrooster, namen en adressen
03. SKO West-Friesland
04. De organisatie van het onderwijs
05. Bedrijfshulpverlening_calamiteitenplan
06. Kwaliteitszorg
07. Passend onderwijs
08. Groepen en vakken
09. Culturele activiteiten en evenementen
10. Rapporten_overgang Voortgezet onderwijs
11. Algemene regels en afspraken
12. Schoolverzuim
13. Overblijven (TSO)
14. Voor- en naschoolse opvang
15. Ouderbetrokkenheid
16. Oudervereniging, MR en Verkeerscommissie
17. Klachtenregeling
18. Informatiebeveiliging en Privacy
19. Schorsing en verwijdering
20. Inspectie van het onderwijs
21. GGD
22. Algemeen Schoolmaatschappelijk werk

Nieuws

  • Kunstwerken op De Ark

    Nog even nagenieten van het Ark-museum Lees verder »

Agenda

  • Jaarplanning 2020-2021

    Hieronder kunt u de jaarplanning van het nieuwe schooljaar bekijken Lees verder »

Contact

Frank Knijn
Burgemeesterkooimanweg 1
1711 KK Hensbroek

T: 0226-452072
E: directie.deark@skowf.nl

Alle contact gegevens »

RK Basisschool de Ark

Contact

Burgemeesterkooimanweg 1
1711 KK Hensbroek
T: 0226-452072
E: directie.deark@skowestfriesland.nl

rkbs-De Ark

Burgemeesterkooimanweg 1
1711 KK Hensbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam