Ouderpanel

Twee keer per schooljaar organiseert de directie in samenwerking met de medezeggenschapsraad een ouderpanel avond. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie en mening vorming plaats tussen ouders en school en ouders onderling, waarmee we een zo divers mogelijke afspiegeling krijgen van wat er leeft in en om de school.
We willen graag alle ouders betrekken bij het ouderpanel, maar niet allemaal tegelijk. Voor het ouderpanel krijgen zestien ouders (twee ouders per leerjaar) een persoonlijke uitnodiging.
Na afloop wordt een verslag gemaakt van wat is besproken. Deze krijgen alle ouders. Dit verslag wordt ook besproken in de MR en het team. Zo wordt het benut voor de schoolontwikkeling.

Nieuws

  • Onderhoud website

    Wij zijn op dit moment bezig met het updaten van de website. Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

RKBS De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam