Op vrijdag 12 april organiseren wij voor de hele school weer de ‘Koningssportdag’. We starten de dag met een warming-up op het schoolplein waarna de kinderen in de klas ontbijten. De groepen 1 t/m 4 gaan vervolgens spelactiviteiten doen rondom het schoolgebouw. De groepen 5 t/m 8 gaan lopend naar De Stap, ook voor verschillende sportactiviteiten. Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt het programma om 12:00. Voor de andere groepen is dit om 14:15 (continurooster).