TSO

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven. Van 12.00 tot 12.30 eten de kinderen hun brood onder begeleiding van één of meer overblijfkrachten. Na het eten is er tot 13.00 uur gelegenheid om buiten te spelen, even een spelletje te doen of een boekje te lezen. De kinderen van groep 1-2 eten en drinken in de Buitenschoolse opvang (die intern te bereiken is); de kinderen van groep 3 tot en met 8 in twee overblijflokalen op de begane grond.

De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Sandra van der End. U kunt uw kind(eren) de avond voor de overblijfdag, liefst vóór 19.00 uur, aanmelden via de email. Het e-mailadres van de overblijf is overblijven@bs-decaegh.nl Het tijdstip van 19.00 uur is van belang i.v.m. het benaderen van evt. extra overblijfkrachten. Eventuele wijzigingen, extra dagen, of andere berichten kunnen ook via dit mailadres worden doorgegeven.

De kosten zijn in overleg met de MR vastgesteld op € 25,00 voor een 10 stempelkaart en € 3 voor een eenmalige overblijf. Het bedrag voor de 10 stempelkaart kunt u overmaken op IBANnummer: NL45 RABO 0138 0317 97. De betaling voor de éénmalig bezoek aan de T.S.O. wordt bij aanmelding met u doorgenomen. Indien uw kind(eren) wel is/zijn aangemeld maar niet kan/kunnen komen, verzoeken wij u dringend dit via de mail door te geven aan Sandra van der End (ook weer liefst vóór 19.00 uur)

Voor het overblijven is door de MZR een visie en een reglement opgesteld waarin afspraken staan over: verantwoordelijkheden, gedrag, huishoudelijke regels, tijdstippen, etc.

Visie en reglement TSO De Caegh

Medewerkers van de TSO

Nieuws

  • Opvoeden tijdens de Coronacrisis

    Tips voor een positieve opvoeding tijdens de Coronacrisis. ...  Lees verder »

  • Informatie thuisonderwijs De Caegh

    Beste ouder(s), verzorger(s),  De komende weken zullen we ...  Lees verder »

  • Catechese thema steen

    Lees meer over het nieuwe thema van catechese van de komende periode ...  Lees verder »

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam
0226-451375
directie.decaegh@skowf.nl

 

Lees verder »

Facebook

Op onze facebookpagina vindt u nieuwsberichten over onze school.

»

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

T: 0226-451375
E: directie.decaegh@skowf.nl

decaegh
Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam