TSO

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven. Van 12.00 tot 12.30 eten de kinderen hun brood onder begeleiding van één of meer overblijfkrachten. Na het eten is er tot 13.00 uur gelegenheid om buiten te spelen, even een spelletje te doen of een boekje te lezen. De kinderen van groep 1-2 eten en drinken in de Buitenschoolse opvang (die intern te bereiken is); de kinderen van groep 3 tot en met 8 in twee overblijflokalen op de begane grond.

De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Sandra van der End. U kunt uw kind(eren) de avond voor de overblijfdag, liefst vóór 19.00 uur, aanmelden via de email. Het e-mailadres van de overblijf is overblijven@bs-decaegh.nl Het tijdstip van 19.00 uur is van belang i.v.m. het benaderen van evt. extra overblijfkrachten. Eventuele wijzigingen, extra dagen, of andere berichten kunnen ook via dit mailadres worden doorgegeven.

De kosten zijn in overleg met de MR vastgesteld op € 25,00 voor een 10 stempelkaart en € 3 voor een eenmalige overblijf. Het bedrag voor de 10 stempelkaart kunt u overmaken op IBANnummer: NL45 RABO 0138 0317 97. De betaling voor de éénmalig bezoek aan de T.S.O. wordt bij aanmelding met u doorgenomen. Indien uw kind(eren) wel is/zijn aangemeld maar niet kan/kunnen komen, verzoeken wij u dringend dit via de mail door te geven aan Sandra van der End (ook weer liefst vóór 19.00 uur)

Voor het overblijven is door de MZR een visie en een reglement opgesteld waarin afspraken staan over: verantwoordelijkheden, gedrag, huishoudelijke regels, tijdstippen, etc.

Visie en reglement TSO De Caegh

Medewerkers van de TSO

Nieuws

 • Aanmelden nieuwe kleuters

  Op maandag 11 en dinsdag 12 februari houden wij onze aanmeldingsdagen. ...  Lees verder »

 • Schoolfruit

  Van 12 november tot 17 april doet de Caegh mee aan het EU-schoolfruit- ...  Lees verder »

 • Ouderbrief Hemel en aarde thema gast

  In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie gaan de ...  Lees verder »

Agenda

 • 10 minuten gesprekken

  Op maandag 18 en donderdag 21 maart zijn er 10 minuten gesprekken voor ...  Lees verder »

 • Vrijdag 15 maart

  Stakingssdag; de leerlingen zijn vrij. Lees verder »

 • Dinsdagmiddag 5 maart

  Carnaval; de kinderen mogen verkleed op school komen. Lees verder »

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam
0226-451375
directie.decaegh@skowf.nl

 

Lees verder »

Facebook

Op onze facebookpagina vindt u nieuwsberichten over onze school.

»

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

T: 0226-451375
E: directie.decaegh@skowf.nl

decaegh
Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam