Koningssportdag; de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster tot 14:15.