Wij zijn trots op de kinderen van onze school: hoe zij hun best hebben gedaan op hun schooltaken tijdens de lange weken van thuisonderwijs. En we zijn trots op de ouders: hoe zij de kinderen in deze lastige omstandigheden hebben begeleid.

In de media worden de zorgen rondom de periode van gesloten zijn van de scholen gedeeld. Er wordt daarin ook gesproken over kinderen die achterstanden zouden hebben oplopen. De corona maatregelen en het onderwijs op afstand zorgen voor een ander schooljaar dan normaal. Iedereen doet hierbij wat hij/zij kan. Wat wij niet kunnen is het wegnemen van de zorgen die deze tijd met zich meebrengt. Zorg daarom thuis met elkaar ook voor ontspanning, vrolijkheid en plezier.

Wees niet te bezorgd over schoolwerk en schoolresultaten. Wij pakken nu het gewone onderwijs weer op. Wij gaan ervoor om de kinderen de hulp te geven die zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van wat ieder kind nodig heeft; Daarin loopt geen enkel kind voor of achter.