De Hoeksteen

In dit project leren kinderen en leerkrachten hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het project mikt op een goed school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor elkaar en de omgeving centraal staat. In elke groep wordt het pesten én het voorkomen van pestgedrag met de kinderen steeds weer besproken, zodat elk kind zich veilig voelt op school. Een goede sociaal – emotionele ontwikkeling bij kinderen is een voorwaarde om te kunnen spelen en leren. Op school wordt daarom ook veel tijd besteed aan de basisomgangsvormen.
De algemene normen en waarden, in het bijzonder respect hebben voor elkaar, worden gestimuleerd.

De Hoeksteen staat voor:

Samen leren

Samen werken

Samen uniek

 

Als school vinden we het belangrijk dat:

 • Kinderen worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, zodat ze spelenderwijs de wereld gaan ontdekken en zich kunnen ontplooien.
 • Er een veilige sfeer heerst, waarbij het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders zeer belangrijk is.
 • We vertrouwen hebben in elkaar.
 • Iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen daden en zich verantwoordelijk voelt voor de sfeer in de groep en de school.
 • De zelfstandigheid van kinderen vergroot wordt.
 • Iedereen zelfstandig, maar ook samen kan leren en samenwerken.
 • De professionele leerkrachten oog hebben voor de diversiteit van de kinderen.
 • Leerkrachten, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan.
 • De leerkrachten rekening houden met het niveau van de leerlingen bij het opstellen van leerdoelen.
 • Dat leerkrachten en ouders samen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderen en zich verbonden voelen bij dit proces, want een goede school maak je met elkaar
 • Wij betrokken zijn bij elkaar en bij de samenlevin
 • Kinderen na het basisonderwijs het type onderwijs kunnen gaan volgen dat tot hun mogelijkheden behoort

Als  school willen we een leer- en leefomgeving zijn, waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en wil presteren”.

De volgende kernwaarden verbinden wij aan bovenstaande visie:

Het ontwikkelen
Onderwijsprofessionals
Eigenheid van iedereen
Kennisoverdracht
Structuur in een doorgaande lijn
Team met aandacht voor zorg
Een veilige omgeving
Een sociale omgeving
Nieuwe uitdagingen

De school heeft 280 kinderen verdeeld over 11 groepen.

Daarnaast huisvest de school twee peutergroepen van Berend Botje én een groep van ongeveer zes kinderen met een beperking van Esdégé-Reigersdaal.

Berend Botje verzorgt de voor- en naschoolse begeleiding.

Nieuws

 • Verjaardag juf Martine

  Donderdag 24 januari hebben we de verjaardag van juf Martine gevierd. ...  Lees verder »

 • Sneeuwpret op de Bouwsteen!

   Lees verder »

 • Vrijdagmiddagcircuit januari

  Afgelopen vrijdag is het vrijdagmiddagcircuit weer gestart. Dit keer ...  Lees verder »

Agenda

 • Nieuwsbrief

  In de nieuwsbrief vindt u de actuele agenda… Lees verder »

Vakanties

Een overzicht van alle vrije dagen…

Alle vakanties »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam