De Hoeksteen

Realiseren van onze bedoeling


Basisvaardigheden
We werken met moderne methodes(lezen, rekenen en taal), waarbij de leerkrachten keuzes maken in het aanbod. Het te leren doel staat centraal. Digitale verwerking op de chromebooks zorgt ervoor dat iedere leerling op zijn eigen niveau aan zijn eigen doel kan werken.

In de kleuterbouw staat spelend leren centraal, waarbij de leerkracht het kind stimuleert in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. 

Daarnaast hebben we leermiddelen en materialen die leerlingen helpen als zij meer uitleg of meer uitdaging nodig hebben. Hierin werken leerkrachten samen met onderwijsassistenten om dit aanbod te organiseren.

Brede ontwikkeling
We bieden een breed aanbod van vakgebieden (muziek, wereldoriëntatie, creatieve vakken en expressie) en onderwerpen waarbij kinderen nieuwe kennis en vaardigheden ontdekken; hun brede ontwikkeling. Docenten van de muziekschool geven wekelijks les in elke groep. Een vakdocent bewegingsonderwijs verzorgt de gymles in elke groep. In groep 4 t/m 6 is elke 2 weken een zwemles. Op vrijdagmiddag is voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 in het ‘vrijdagmiddagcircuit’ een uitdagend en nieuwsgierig-makend aanbod door eigen leerkrachten en gastdocenten.

Enkhuizen biedt een rijk aanbod aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. We hebben een abonnement bij het Zuiderzeemuseum, werken samen met het Hertenkamp (NME) en Enza zaden.

Eigenaarschap
Drie keer per jaar houden de leerkrachten vanaf groep 5 een kindgesprek, waarbij het kind en de leerkracht spreken over de ontwikkeling van het kind. Het ouder-gesprekken over het rapport is een gesprek tussen ouder-kind-leerkracht.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij vergaderen zo’n 6 keer per jaar en dragen bij aan de schoolontwikkeling.

Sociale ontwikkeling
We bieden een veilige omgeving met structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid. 

We werken met de Vreedzame school en Positive Behavior Support.

De kinderen in deze tijd groeien op in een multiculturele samenleving. Wij zien de diversiteit aan culturele achtergronden van de leerlingen als een verrijking.

De school en het team
Het prikkelen van de nieuwsgierigheid vraagt om een aantrekkelijke school, qua inrichting binnen en buiten en qua leermiddelen; Een rijke leeromgeving met inspirerende leerkrachten en faciliteiten die ondersteunend zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Dit is een proces waar de leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel dagelijks aan werken.


Onze doelen voor schooljaar 2019-2020 zijn:
Big Rock 1
Implementatie stichting leerKRACHT met het hele team https://stichting-leerkracht.nl/ 

Big Rock 2
Verbeteren rekenresultaten/-onderwijs


Andere verbeteronderwerpen:
Voor- en Vroegschoolse Educatie:
-Stoppen met Cito toetsen in groep 1-2. Invoeren genormeerd observatie instrument in groep 1-2
-Invoeren aanbod “Samen digi-taal de toekomst in” voor kinderen waarbij Nederlands de tweede taal is.

Sociale ontwikkeling:
-Borgen Vreedzame school, oriëntatie op verdieping van PBS door gedragscoördinator

Brede ontwikkeling:
-Oriënteren op ontdekkend en onderzoekend leren en dit toepassen in een schoolproject

Huisvesting:
-Vernieuwen van de speeltoestellen en inrichting van het schoolplein
-Inrichten van het leerplein benedenverdieping met nieuwe meubilair
-Oriënteren op het huisvesten van alle groepen in de Hoeksteen 

Kwaliteitscultuur:
-Opstellen van kwaliteitskaarten voor het gestructureerd vastleggen van werkafspraken en procedures 

Oudercommunicatie en AVG:
-Invoeren van de Parro App  


Leidende principes:
(gedeelde waarden als basis waarmee we aan onze bedoeling werken)

 • We zien elkaar en voelen ons gezien
 • We hebben vertrouwen in elkaar
 • We leren van elkaar, fouten maken mag
 • We zijn allemaal anders, jij mag er zijn

Nieuws

 • In de krant!

  Ongelooflijk trots zijn we. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ruim ...  Lees verder »

 • Trots!

  Wat wordt er hard gewerkt door de kinderen! Op dit moment zijn al 47 ...  Lees verder »

 • Voortzetting continurooster na de zomervakantie

  Voorlopig zullen de corona-maatregelen, zoals o.a. 1,5 meter afstand ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande