Na een zorgvuldig proces heeft de medezeggenschapsraad op basis van een ouder raadpleging een besluit genomen over nieuwe schooltijden.

Zij hebben besloten om te kiezen voor 4 gelijke dagen (8.30 -14.15 uur) en een vrije woensdagmiddag (8.30-12.30 uur).

Redenen die hiervoor werden genoemd in de ouder raadpleging zijn: Fijn om op woensdagmiddag thuis met mijn kinderen te kunnen eten, het past beter bij mijn werktijden, de vrije woensdagmiddag is een breek in de week,  de vrije woensdagmiddag geeft tijd om iets te doen met het gezin

Het team deelt de voorkeur voor het gekozen model.