Al langere tijd wilden we investeren in nieuw meubilair. Door wet- en regelgeving heeft dit tijd gekost om het op de goede manier in te kunnen kopen. Dat is nu gelukt!
Begin 2021 is een werkgroep van leerkrachten samen met interieuradviseurs zich gaan oriënteren op de mogelijkheden. Hierbij is gedacht vanuit onze visie op onderwijs. Ook is rekening gehouden met de wensen van leerkrachten en leerlingen. Dit heeft geleid tot een ontwerpschets voor de inrichting van de centrale ruimte beneden. Deze wordt ingericht als speelleerplein voor de kleuters. Een fijne en uitdagende plaats waar ook (volgens een rooster) peuters en leerlingen uit groep 3 en 4 kunnen samenspelen. Het wordt een speelleerplein met meubilair dat uitnodigt om te spelen en waar veel mogelijkheden zijn om thematisch te werken in hoeken. Om die reden is gekozen voor rustige kleuren.
Op het speelleerplein komt een leeshoek met opbergruimte voor de prentenboeken. De groepen 3 en 4 krijgen hun eigen boekenkast. Op de bovenverdieping komen nieuwe boekenkasten voor de groepen 5 t/m 8.
In de groepen 3 t/m 8 wordt een deel van de leerlingtafels vervangen voor zit-statafels. In groep 3 komt daarnaast nieuw meubilair voor de hele groep. Ook aan de leerkrachten is gedacht: op elke werkplek komt een nieuwe bureaustoel. Tenslotte komt beneden een nieuwe oudertafel met comfortabele stoelen, die uitnodigt voor ontmoeten en een goed gesprek.
We kijken uit naar de nieuwe inrichting. We starten ‘in het nieuw’ na de zomervakantie. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen in school, zodat u het van dichtbij kunt zien.

Klik op de afbeelding om alles te zien