Vorige week en ook deze week staan in het teken van de oudergesprekken. Omdat wij het als school het echte contact met ouders belangrijk vinden, zijn we vanuit mogelijkheden gaan denken om ondanks de maatregelen rondom Corona toch met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
De combinatie van ‘live’ en digitaal heeft ervoor gezorgd dat dit veilig mogelijk is.
We genieten van het contact, zien het als een waardevolle aanvulling voor ons onderwijs. Want onderwijs: dat maken we samen, ook in deze tijd.