Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, 2 per groep. Zij worden gekozen binnen hun groep en blijven het hele schooljaar in de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad op de Hoeksteen?

 • Bevorderen actieve, zelfstandige rol en betrokkenheid van de leerlingen.
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Bijdragen aan de kwaliteit van de schoolorganisatie.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Onderwerpen waaraan de leerlingenraad heeft gewerkt:

 • het vernieuwen van het schoolplein.
 • een plan om kinderen in school milieubewuster te maken en de schoolomgeving schoon te houden.
 • een schoon gebruik van de toilettten

Nieuws

 • Nieuw meubilair en inrichting speelleerplein

  Al langere tijd wilden we investeren in nieuw meubilair. Door wet- en ...  Lees verder »

 • Achterstanden? Wij gaan uit van de eigen ontwikkeling van ieder kind

  Wij zijn trots op de kinderen van onze school: hoe zij hun best hebben ...  Lees verder »

 • Definitief continurooster vanaf 4 januari

  Na een zorgvuldig proces heeft de medezeggenschapsraad op basis van ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande