Organisatie

Bestuur

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland

Stichting Katholiek Onderwijs bestuurt 23 scholen in de regio West-Friesland.
De stichting heeft alsmotto:
“Samen inspirerend lerend de toekomst in”

Correspondentieadres:
SKO West-Friesland
Kerkstraat 79
1687 AM Wognum
Tel. 0229-545959

Het college van bestuur:
Hans Vermeulen
Jannes Graansma

Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit leerkrachten en ouders. Zij hebben als taak kritisch mee te denken over het beleid van de school. Zij beschikken over advies- en/of instemmingsrecht. Regelmatig hebben zij openbare vergaderingen. In de nieuwsbrief staat wanneer die worden gehouden.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die telefonisch of via email aan de voorzitter voorleggen.

Namens de ouders:

Jim Gouwen (voorzitter)
Martine Molenaar
Remco Sprik

Namens de leerkrachten:

Henri Stouten
Pop-Jan Koster
Martine Breg

Samenvattingen van de MR-vergaderingen worden steeds in de Gele brief geplaatst.
De notulen worden per mail aan de ouders rondgestuurd en er hangt altijd een exemplaar op het prikbord van de MR

Documenten:

 • Activiteitenplan (binnenkort)
 • Jaarverslag MR (binnenkort)

Oudervereniging

De ouderraad verzorgt de ondersteunende activiteiten op onze school. Zij organiseert het sinterklaas- en kerstfeest, de schoolreisjes, carnaval en andere festiviteiten.

Voorzitter: Nathalie de Bruin
Secretaresse: Sabrina Briese
Penningmeester: Arina Bonekamp
Leden: Sylvia v/d Lee, Laura Kuin, Michelle Kooi, Siska Dekker, Ramona Veen, Jolanda Smit, Renske Mentjox, Jolene Roemer

Namens de leerkrachten:
Mariëlle van Dok
Marlies Binnendijk

Nieuws

 • Speeltuin Kindervreugd – groepen 1-2

   Lees verder »

 • Podium groep 1-2a

  Als we dan toch de wand open hebben en een podium tot onze beschikking ...  Lees verder »

 • Afsluiting thema vakantie – peuters

  Als afsluiting van ons thema “Vakantie” zouden we samen met de ...  Lees verder »

Agenda

 • Nieuwsbrief

  In de nieuwsbrief vindt u de actuele agenda… Lees verder »

Vakanties

Een overzicht van alle vrije dagen…

Alle vakanties »

Contact

RKBS “de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowestfriesland.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam