Organisatie

Bestuur

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland

Stichting Katholiek Onderwijs bestuurt 23 scholen in de regio West-Friesland.
De stichting heeft alsmotto:
“Samen inspirerend lerend de toekomst in”

Correspondentieadres:
SKO West-Friesland
Kerkstraat 79
1687 AM Wognum
Tel. 0229-545959

Het college van bestuur:
Hans Vermeulen
Leo Wijker

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee, geeft advies of instemming in zaken die de school
aangaan. Dit gaat van vakantierooster en schooltijden tot vaststelling van het schoolplan. Regelmatig hebben zij openbare vergaderingen.

Namens de ouders:

Remco Sprik
Jolanda de Boer-Terrink
Marcel Kouwenhoven

Namens de leerkrachten:

Henri Stouten
Pop-Jan Koster
Martine Breg

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SKO West-Friesland zit een afgevaardigde van onze school.
Meer informatie over de MR-vergaderingen leest u in de nieuwsbrief en op de website. Mailadres: mr.dehoeksteen@skowf.nl

Documenten:

Ouderraad

De ouderraad verzorgt de ondersteunende activiteiten op onze school. Zij organiseert het sinterklaas- en kerstfeest, de schoolreisjes, carnaval en andere festiviteiten. Kortom, alle activiteiten, die het voor uw kind extra gezellig maken op school.

Voorzitter: Nathalie de Bruin
Secretaresse: Sabrina Briese
Penningmeester: Arina Bonekamp
Leden: Laura stam, Michelle Kooi, Ramona Veen, Jolanda Smit, Silvia Vree en Kim van Doorn
Namens de leerkrachten: Mariëlle van Dok en Marlies Binnendijk

Ouderbijdrage

Als bijdrage in de onkosten van de diverse activiteiten voor uw kind(eren), wordt door de Ouderraad een (vrijwillige) bijdrage geheven van: € 35,- per kind, per schooljaar.
In groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 75,- voor de onkosten van het schoolkamp van deze groep.
U heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage via een automatisch incasso te betalen.
De inning van de automatische incasso is op 1 november.
Als u hier geen gebruik van maakt, wilt u er dan voor zorgen dat deze bijdrage voor de herfstvakantie gestort wordt. Bij de overboeking graag de naam/namen van uw kind(eren) vermelden.
Wilt u gespreid betalen (bijvoorbeeld 7 x € 5,–) of op een andere wijze, neemt u dan contact op met de penningmeester.

Nieuws

 • Speurtocht groep 1-2b

  Vrijdag 5 oktober waren veel vriendjes elkaar kwijt. Zo was Eend ...  Lees verder »

 • Bezoek aan de bibliotheek – 1-2b

  Woensdag 3 oktober zijn we naar de bibliotheek geweest. Vandaag was de ...  Lees verder »

 • Zuiderzeemuseum groep 3b

  Vandaag zijn we naar het Zuiderzeemuseum geweest. We volgden het ...  Lees verder »

Agenda

 • Nieuwsbrief

  In de nieuwsbrief vindt u de actuele agenda… Lees verder »

Vakanties

Een overzicht van alle vrije dagen…

Alle vakanties »

Contact

RKBS “de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam