Gym- en Zwemtijden

Gymnastiek

Groep 1 en 2
Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Wilt u gymschoenen aanschaffen die ze zelf aan- en uit kunnen trekken (dus zonder veters). Wilt u de schoenen ook voorzien van naam en in een stoffen tas meegeven, zodat ze op school kunnen blijven! Wij gymmen namelijk op verschillende dagen.

Groep 3 t/m 8.
Gymkleding én gymschoenen, die niet buiten zijn gebruikt! Wanneer ze geen gymkleren bij zich hebben, kunnen ze deze lenen op school. Zonder gymkleding kan er niet worden gegymd. Na de gymles gaan de kinderen douchen. Wilt u ze een handdoek meegeven. Bij gevoeligheid voor voetwratten kunt u ze slippers meegeven.
De gymkleren van de kinderen blijven niet op school. Ze nemen het elke keer mee naar huis. Wilt u als uw kind niet mag gymmen een briefje meegeven? Bij de gym mogen de kinderen geen sieraden dragen i.v.m. veiligheid; ze kunnen deze dus het beste thuis laten, op de dagen dat ze gym hebben.

Gymnastiekdagen:

Dinsdagochtend(Wiekslag):
Gr.5-6 (8.30 uur) Gr.4 (9.15 uur) Gr.3 (9.55 uur) Gr.3-4 (10.35 uur) Gr.5 (11.15 uur)

Dinsdagmiddag(Wiekslag):
Gr.7 (13.15 uur) Gr.6 (13.55 uur) Gr.8 (14.35 uur)

Donderdagochtend(Wiekslag):
Gr.7 (8.30 uur) Gr.4 (9.15 uur) Gr.3 (9.55 uur) Gr.6 (10.35 uur) Gr.5 (11.15 uur)

Donderdagmiddag(Wiekslag):
Gr.5-6 (13.15 uur) Gr.3-4 (13.55 uur) Gr.8 (14.35 uur)

De groepen die als eerste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan meteen vanaf huis naar de gymzaal. De groepen die als laatste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan vanaf de gymzaal naar huis.


Zwemmen

Groep 3, 4, 5 en 6
De zwemlessen van deze groepen zijn gratis en horen bij het lesprogramma. De kinderen gaan lopend naar het zwembad.
Zorgt u voor goede kleding die bestand is tegen regen en kou.
Zwemtijden:
Woensdag:
10.00—11.00 uur (eens per 14 dagen) groep 5 + 5b
10.00—11.00 uur (eens per 14 dagen) groep 6 + 6b
11.00—12.00 uur (eens per 14 dagen) groep 3a + 3b*
11.00—12.00 uur (eens per 14 dagen) groep 4a + 4b*

* de kinderen van groep 3 en 4 mogen bij het zwembad worden opgehaald, als dat niet mogelijk is graag even melden aan de leerkracht, die loopt dan met het kind terug naar school.

Zwemrooster 2017-2018:

Download het Zwemrooster 2017-2018

(Rooster onder voorbehoud)

Bij het schoolzwemmen, een specifieke vorm van bewegingsonderwijs
(natte gymnastiek), worden een aantal vaardigheden aangeleerd.

Basisuitgangspunten van het zwemonderwijs:

 • het aanleren/verbeteren en uitbreiden van verschillende zwemslagen.
 • het veelzijdig bewegen in het water op een veilige manier, zodanig dat dit door de leerlingen als plezierig wordt ervaren.
 • het behoud en versterking van de gezondheid, in de betekenis van een lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.
 • het ontwikkelen en versterken van bewegingsvoorwaarden zoals kracht, uithoudingsvermogen, bewegingsmogelijkheid, souplesse enz.
 • het bevorderen van sociale vaardigheden en het sociaal handelen.
 • het geven van een waardevolle invulling t.a.v. vrijetijdsbesteding en actieve ontspanning.
 • het zich vrij en zonder angst kunnen bewegen in, op en rondom het water.
 • het zichzelf kunnen redden en overleven.

Hoe werkt dit nu in de praktijk:
Uw zoon/dochter gaat 1 maal per 14 dagen een uur in schoolverband naar het
zwembad.
De groepsleerkracht wordt daarbij altijd vergezeld door een hulpouder en/of collega.
In het zwembad worden de kinderen verdeeld in 3 of 4 groepen, zodat ieder kind op
zijn/haar niveau les krijgt. Er zullen dus altijd 3 of 4 zweminstructeurs(trices)
aanwezig zijn.
Deze niveau‘s komen overeen met de niveau‘s, die in het zwembad met de particuliere
zwemlessen gehanteerd worden. Dus als uw zoon/dochter bijvoorbeeld in een
eendgroep zwemt tijdens de particuliere zwemles, dan zwemt hij/zij tijdens
schoolzwemmen ook op dit niveau (de plaats in het zwembad kan wel verschillen).
Brevetten worden bij het schoolzwemmen niet uitgereikt.
Als kinderen geen particuliere zwemlessen volgen, dan wordt er naar gestreefd om
tijdens de schoolzwemperiode in ieder geval het A-diploma te behalen. Mocht uw
zoon/dochter in het bezit zijn van het A-diploma, dan kan hij/zij verder gaan voor het
daarop volgende diploma. Zo is het mogelijk, dat hij/zij het B- en C-diploma behaalt,
of zelfs nog één of meer van de drie zwemvaardigheidsdiploma‘s.
Het diplomazwemmen zelf gebeurt altijd buiten schooltijd om en valt samen met het
diplomazwemmen voor de kinderen van de particuliere zwemlessen.
Zoals hierboven al staat beschreven is de schoolzwemles eigenlijk een natte
gymnastiekles. Er wordt dus buiten het oefenen voor de verschillende diploma‘s ook
gewerkt met thema‘s. Hieraan wordt per les ongeveer 10 minuten besteed.
Voorbeelden van thema‘s zijn: muziek, overleven, spel, enz.
U begrijpt dus, dat als uw zoon/dochter alleen de schoolzwemlessen volgt, het langer
duurt voordat hij/zij een diploma behaalt, dan als hij/zij ook nog particuliere
zwemlessen heeft.
Mocht u toch nog vragen hebben over de zwemlessen dan kunt u contact opnemen met
de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Deze kan u verder informeren.
Team recreatiebad Enkhuizerzand.

Nieuws

 • Speeltuin Kindervreugd – groepen 1-2

   Lees verder »

 • Podium groep 1-2a

  Als we dan toch de wand open hebben en een podium tot onze beschikking ...  Lees verder »

 • Afsluiting thema vakantie – peuters

  Als afsluiting van ons thema “Vakantie” zouden we samen met de ...  Lees verder »

Agenda

 • Nieuwsbrief

  In de nieuwsbrief vindt u de actuele agenda… Lees verder »

Vakanties

Een overzicht van alle vrije dagen…

Alle vakanties »

Contact

RKBS “de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowestfriesland.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam