Gym- en Zwemtijden

Gymnastiek

Gymrooster 2018-2019

Tijd Dinsdag Tijd Woensdag
08.30 – 09.15 uur Groep 8
09.15 – 09.55 uur Groep 4-5 09.00 – 09.45 uur Groep 1-2b
09.55 -10.35 uur Groep 3a 09.45 -10.30 uur Groep 1-2a
10.35 – 11.15 uur Groep 6-7 10.30 – 11.15 uur Groep 1-2c
11.15 – 12.00 uur Groep 7 11.15 – 12.00 uur Groep 3b
13.15 – 13.55 uur Groep 5
13.55 – 14.35 uur Groep 4
14.35 – 15.15 uur Groep 6
Tijd Donderdag Tijd Vrijdag
08.30 – 09.15 uur Groep 7
09.15 – 09.55 uur Groep 4-5
09.55 -10.35 uur Groep 3a
10.35 – 11.15 uur Groep 3b
11.15 – 12.00 uur Groep 4
13.15 – 13.55 uur Groep 6 08.30 – 09.15 uur Groep 6-7
13.55 – 14.35 uur Groep 5
14.35 – 15.15 uur Groep 8

De groepen die als eerste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan meteen vanaf huis naar de gymzaal. De groepen die als laatste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan vanaf de gymzaal naar huis.

Groep 1 en 2
Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Wilt u gymschoenen aanschaffen die ze zelf aan- en uit kunnen trekken (dus zonder veters). Wilt u de schoenen ook voorzien van naam en in een stoffen tas meegeven, zodat ze op school kunnen blijven! Wij gymmen namelijk op verschillende dagen.

Groep 3 t/m 8.
Gymkleding én gymschoenen, die niet buiten zijn gebruikt! Wanneer ze geen gymkleren bij zich hebben, kunnen ze deze lenen op school. Zonder gymkleding kan er niet worden gegymd. Na de gymles gaan de kinderen douchen. Wilt u ze een handdoek meegeven. Bij gevoeligheid voor voetwratten kunt u ze slippers meegeven.
De gymkleren van de kinderen blijven niet op school. Ze nemen het elke keer mee naar huis. Wilt u als uw kind niet mag gymmen een briefje meegeven? Bij de gym mogen de kinderen geen sieraden dragen i.v.m. veiligheid; ze kunnen deze dus het beste thuis laten, op de dagen dat ze gym hebben.


Zwemmen

Groep 3, 4, 5 en 6
In deze groepen bieden we naast de gymles ook zwemles aan. Deze zwemlessen zijn gratis en horen bij het lesprogramma. Voor kinderen die hun zwemdiploma hebben gehaald is de zwemles een ‘natte gymles’.

Zwemrooster 2018-2019:

(elke 14 dagen, in de even weken)

Tijd Groepen
Maandag  13.15 – 14.15 uur Groepen 6
Maandag 14.15 – 15.15 uur Groepen 4
Donderdag 13.15 – 14.15 uur Groepen 5
Donderdag 14.15 – 15.15 uur Groepen 3

Zwemrooster 2018-2019 compleet

Regels voor het brengen en halen naar/van het zwembad:
-Ouders brengen eventuele broertjes/zusjes eerst naar de Hoeksteen, pas daarna worden de kinderen die moeten zwemmen naar het zwembad gebracht.
-Kinderen van de 1e zwemtijd mogen op de fiets naar het zwembad komen.
-De fietsen van de 2e zwemgroep blijven op school.
-De groepsleerkracht is vanaf 13.10 uur bij het zwembad aanwezig.
-Ouders halen eerst hun kind op bij het zwembad, daarna eventuele broertjes/zusjes bij de Hoeksteen.
-Kinderen die naar de BSO gaan worden opgehaald bij het zwembad, ouders regelen dit zelf met de BSO.
-Ouders gaan in gesprek met de groepsleerkracht wanneer het ophalen van hun kind bij het zwembad een probleem is.

Basisuitgangspunten van het zwemonderwijs:

 • het aanleren/verbeteren en uitbreiden van verschillende zwemslagen.
 • het veelzijdig bewegen in het water op een veilige manier, zodanig dat dit door de leerlingen als plezierig wordt ervaren.
 • het behoud en versterking van de gezondheid, in de betekenis van een lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.
 • het ontwikkelen en versterken van bewegingsvoorwaarden zoals kracht, uithoudingsvermogen, bewegingsmogelijkheid, souplesse enz.
 • het bevorderen van sociale vaardigheden en het sociaal handelen.
 • het geven van een waardevolle invulling t.a.v. vrijetijdsbesteding en actieve ontspanning.
 • het zich vrij en zonder angst kunnen bewegen in, op en rondom het water.
 • het zichzelf kunnen redden en overleven.

Hoe werkt dit nu in de praktijk:
Uw zoon/dochter gaat 1 maal per 14 dagen een uur in schoolverband naar het zwembad.
De groepsleerkracht wordt daarbij altijd vergezeld door een hulpouder en/of collega.
In het zwembad worden de kinderen verdeeld in 3 of 4 groepen, zodat ieder kind op zijn/haar niveau les krijgt. Er zullen dus altijd 3 of 4 zweminstructeurs(trices) aanwezig zijn.
Deze niveau‘s komen overeen met de niveau‘s, die in het zwembad met de particuliere zwemlessen gehanteerd worden. Dus als uw zoon/dochter bijvoorbeeld in een eendgroep zwemt tijdens de particuliere zwemles, dan zwemt hij/zij tijdens schoolzwemmen ook op dit niveau (de plaats in het zwembad kan wel verschillen).
Brevetten worden bij het schoolzwemmen niet uitgereikt.
Als kinderen geen particuliere zwemlessen volgen, dan wordt er naar gestreefd om tijdens de schoolzwemperiode in ieder geval het A-diploma te behalen. Mocht uw zoon/dochter in het bezit zijn van het A-diploma, dan kan hij/zij verder gaan voor het daarop volgende diploma. Zo is het mogelijk, dat hij/zij het B- en C-diploma behaalt, of zelfs nog één of meer van de drie zwemvaardigheidsdiploma‘s. Het diplomazwemmen zelf gebeurt altijd buiten schooltijd om en valt samen met het diplomazwemmen voor de kinderen van de particuliere zwemlessen.
Zoals hierboven al staat beschreven is de schoolzwemles eigenlijk een natte gymnastiekles. Er wordt dus buiten het oefenen voor de verschillende diploma‘s ook gewerkt met thema‘s. Hieraan wordt per les ongeveer 10 minuten besteed.
Voorbeelden van thema‘s zijn: muziek, overleven, spel, enz.
U begrijpt dus, dat als uw zoon/dochter alleen de schoolzwemlessen volgt, het langer duurt voordat hij/zij een diploma behaalt, dan als hij/zij ook nog particuliere zwemlessen heeft.
Mocht u toch nog vragen hebben over de zwemlessen dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Deze kan u verder informeren.
Team recreatiebad Enkhuizerzand.

Nieuws

 • Palmpasen groep 1-2c

  We hebben de Palmpasenstok gegeven aan buurman Bob. Lees verder »

 • Koningsspelen groep 6

  Koningsspelen 2019.We begonnen met een ontbijtje in de klas.Na het ...  Lees verder »

 • Afsluiting thema groep 1-2b

  Woensdag 10 maart hebben we het thema afgesloten met een toneelstuk ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam