Gym- en Zwemtijden

Gymrooster 2020-2021

Wiekslag:

Tijd Dinsdag Woensdag Donderdag
08.30 – 09.15 uur Groep 6-7 Groep 7 Groep 6*
09.15 – 10.00 uur Groep 6 Groep 8 Groep 3*
10.15 – 11.00 uur Groep 5   Groep 4*
11.00 – 11.45 uur Groep 8   Groep 7 (11.15-12.00)
12.00 – 12.45 uur Groep 3   Groep 4-5*
12.45 – 13.30 uur Groep 4   Groep 6-7
13.30 – 14.15 uur Groep 4-5   Groep 5*

Dikgedrukt = les door vakleerkracht gymnastiek

* In zwemweken vervalt de gymtijd

De groepen die als eerste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan meteen vanaf huis naar de gymzaal. De groepen die als laatste op de ochtend/middag genoemd staan, gaan vanaf de gymzaal naar huis.

Gymnastiek speelzaal:

Tijd Woensdag Tijd Donderdag
09.00 – 9.45 uur Groep 1-2b 08.45 – 09.30 uur Groep 1-2a
9.45 – 10.30 uur Groep 1-2a 09.30 – 10.15 uur Groep 1-2b
10.30 -11.15 uur Groep 1-2c 10.15 – 11.00 uur Groep 1-2c

Dikgedrukt = les door vakleerkracht gymnastiek

Groep 1 en 2
Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Wilt u gymschoenen aanschaffen die ze zelf aan- en uit kunnen trekken (dus zonder veters). Wilt u de schoenen ook voorzien van naam en in een stoffen tas meegeven, zodat ze op school kunnen blijven! Wij gymmen namelijk op verschillende dagen.

Groep 3 t/m 8.
Gymkleding én gymschoenen, die niet buiten zijn gebruikt! Wanneer ze geen gymkleren bij zich hebben, kunnen ze deze lenen op school. Zonder gymkleding kan er niet worden gegymd. Na de gymles gaan de kinderen douchen. Wilt u ze een handdoek meegeven. Bij gevoeligheid voor voetwratten kunt u ze slippers meegeven.
De gymkleren van de kinderen blijven niet op school. Ze nemen het elke keer mee naar huis. Wilt u als uw kind niet mag gymmen een briefje meegeven? Bij de gym mogen de kinderen geen sieraden dragen i.v.m. veiligheid; ze kunnen deze dus het beste thuis laten, op de dagen dat ze gym hebben.


Buitenspelen

Speelkwartier

Tijd Groepen
09.55 – 10.15 uur Groep 3, 4 en 4-5
10.15 – 10.35 uur Groep 5, 6 en 6-7
10.35 – 10.55 uur Groep 7 en 8

 

Buitenspelen voor/na lunch

Tijd   Groepen
11.30 – 12.00 uur Groep 1-2c Groep 3, 4 en 4-5
12.05 – 12.35 uur Groep 1-2b Groep 5, 6 en 6-7
12.40 – 13.10 uur Groep 1-2a Groep 7 en 8

Gym, zwem en buitenspeelrooster 2020-2021 pdf


Zwemmen

Groep 3, 4, 5 en 6
In deze groepen bieden we naast de gymles ook zwemles aan. Deze zwemlessen zijn gratis en horen bij het lesprogramma. Voor kinderen die hun zwemdiploma hebben gehaald is de zwemles een ‘natte gymles’.

Het is van belang dat u met uw kind ook op particuliere zwemles gaat om zo snel mogelijk een diploma te behalen.
Uw kind mag vanaf 5 jaar op particuliere zwemles.

Het schoolzwemmen in groep 6: De lessen kunnen gezien worden als een natte gymnastiekles, waarbij de kinderen d.m.v. diverse spelletjes (zoals survival en bootcamp)
plezier beleven aan het bewegen in het water. Mogelijk zullen ook de kinderen van groep 5,
wanneer ze al een A-diploma hebben, met deze aanpak gaan werken.

Zwemrooster 2020-2021:

Tijd Groepen
Maandag  12.15 – 12.25 uur Groepen 5 omkleden
Maandag 12.25 – 13.15 uur Zwemles groepen 5
Maandag 13.05- 13.15 uur Groepen 3 omkleden
Maandag 13.15 – 14.05 uur Zwemles groepen 3
Tijd Groepen
Donderdag  12.15 – 12.25 uur Groepen 6 omkleden
Donderdag 12.25 – 13.15 uur Zwemles groepen 6
Donderdag 12.05- 12.15 uur Groepen 4 omkleden
Donderdag 12.15 – 14.05 uur Zwemles groepen 4

Zwemrooster 2020-2021 pdf

Regels voor het brengen en halen naar/van het zwembad:
-Ouders brengen eventuele broertjes/zusjes eerst naar de Hoeksteen, pas daarna worden de kinderen die moeten zwemmen naar het zwembad gebracht.
-Kinderen van de 1e zwemtijd mogen op de fiets naar het zwembad komen.
-De fietsen van de 2e zwemgroep blijven op school.
-De groepsleerkracht is vanaf 13.10 uur bij het zwembad aanwezig.
-Ouders halen eerst hun kind op bij het zwembad, daarna eventuele broertjes/zusjes bij de Hoeksteen.
-Kinderen die naar de BSO gaan worden opgehaald bij het zwembad, ouders regelen dit zelf met de BSO.
-Ouders gaan in gesprek met de groepsleerkracht wanneer het ophalen van hun kind bij het zwembad een probleem is.

Nieuws

 • Nieuw meubilair en inrichting speelleerplein

  Al langere tijd wilden we investeren in nieuw meubilair. Door wet- en ...  Lees verder »

 • Achterstanden? Wij gaan uit van de eigen ontwikkeling van ieder kind

  Wij zijn trots op de kinderen van onze school: hoe zij hun best hebben ...  Lees verder »

 • Definitief continurooster vanaf 4 januari

  Na een zorgvuldig proces heeft de medezeggenschapsraad op basis van ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande