Schoolvakanties

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Harddraverij: 17 en 18 september 2020
Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 dec t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Tweede paasdag: 5 april 2021
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsweekend: 13 en 14 mei 2021
Tweede pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Overige vrije dagen (studiedagen):
Vrijdag 9 oktober 2020,
Dinsdag 6 april 2021,
Woensdag 16 juni 2021

Verantwoording van de vrije dagen

Het ministerie van OC&W heeft voorgeschreven dat ieder kind op de basisschool in 8 jaar tijd in totaal tenminste 7520 uur onderwijs krijgt.
Bij ons op school betekent dit dat de onderbouw elk jaar minstens 890 uur, verdeeld over schoolweken van 23,75 uur, naar school gaat. De midden- en bovenbouw gaat 970 uur, verdeeld over 25,75 uur per week, naar school.
Naast de gewone schoolvakanties hebben we vrije uren over. Dit zijn de uren boven de 890 en 970 uur. Deze ‘overuren’ besteden we aan studie- en werkmomenten voor het team. Om die reden zijn ze op deze data gepland. Voor de leerlingen betekent het dat extra vrije dagen (lange weekenden en/of week). Elke basisschool heeft eigen schooltijden en daarmee een eigen vakantierooster.

Nieuws

 • Nieuw meubilair en inrichting speelleerplein

  Al langere tijd wilden we investeren in nieuw meubilair. Door wet- en ...  Lees verder »

 • Achterstanden? Wij gaan uit van de eigen ontwikkeling van ieder kind

  Wij zijn trots op de kinderen van onze school: hoe zij hun best hebben ...  Lees verder »

 • Definitief continurooster vanaf 4 januari

  Na een zorgvuldig proces heeft de medezeggenschapsraad op basis van ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande