Tussenschoolse opvang

Lunch op school

Alle kinderen lunchen met het continurooster in de eigen groep. Ervoor of erna spelen ze buiten of kunnen zij ontspannen in de stilteruimte. Wilt u uw kind op de dagen waarop het tot 14.15 uur naar school gaat een lunchpakketje meegeven? We gaan voor gezond. Als tussendoortje is dit fruit of een boterham. Bij de lunch hoort geen snoep, koek of frisdrank met prik. Water heeft onze voorkeur. Geef uw kind een beker/flesje mee die het zelf bij kan vullen.


Regels van opgave en betaling van de overblijf

Elke donderdagmorgen kunt u uw kind(eren) tussen 8.20 u. en 9.00 u. opgeven voor het overblijven voor de daarop volgende week/weken. De kosten zijn € 1,50 per keer. Betaling geschiedt bij opgave. U vult voor de opgave een formulier in. Er zijn twee formulieren. Opgave per week of per vier wekelijkse periode. In geval van vakantie kunt u op de donderdag voor de vakantie opgeven. Alleen na de zomervakantie kunt u op maandag (4 september) het overblijven nog voor diezelfde week en voor meerdere weken regelen.
Opgave is nl. alléén mogelijk op de donderdagmorgen.

Bij meerdere kinderen uit één gezin kan één formulier ingevuld worden, indien de kinderen op precies dezelfde dagen moeten overblijven. Als de dagen verschillend zijn dan graag per kind een formulier invullen. Bij opgave voor meerdere weken kunt u de opgave nog wijzigen op de donderdag voorafgaande aan de desbetreffende week. Bent u verhinderd, dan kunt u het ingevulde formulier en geld in een enveloppe vóór de donderdagmorgen aan de directie of aan de leerkracht meegeven; zij zorgen ervoor dat het op de plaats van bestemming komt. Noteer ook in uw eigen agenda op welke dagen u uw kind voor de overblijf hebt opgegeven.

Een kind dat niet is opgegeven kan niet overblijven. Het aantal overblijfouders is afgestemd op het aantal overblijfkinderen, dit in verband met de veiligheid van uw en andere kinderen.

Ouders schrijven op het memobordje in de klas dat hun kind overblijft, zodat de leerkracht hiervan ook op de hoogte is.

Op de bouwsteen hangt een brievenbus; hierin kan het opgavenformulier dat duidelijk voorzien is van naam en klas van uw kind(eren) gedeponeerd worden. Graag met gepast geld in een gesloten enveloppe. Ook hangen hier de opgave formulieren. Het is dus niet meer nodig om naar de Hoeksteen zelf te gaan! Iedere donderdagmorgen wordt de brievenbus geleegd.

De kinderen van groep 1 t/m 3 worden uit de klas opgehaald en teruggebracht door de overblijfouders. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelf naar de locatie. Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is het dus hun eigen verantwoordelijkheid om naar het overblijflokaal te gaan. Maak uw kind ’s morgens duidelijk dat het naar de overblijf moet gaan. Voor deze kinderen geldt ook dat de overblijf stopt om 13.05 uur en dat ze geacht worden daarna zelf naar hun groep te gaan. De verantwoordelijkheid van de overblijfouders loopt dus van de komst van het kind bij het overblijven tot 13.05 uur. Als uw kind wel is opgegeven, maar geen gebruik maakt van het overblijven, wilt u dit dan doorgeven aan een van de overblijfouders zelf of aan de leerkracht. Als uw kind onverhoopt in de lopende week niet kan overblijven, dan wordt dit niet verrekend in een andere week (bij de gymvereniging, voetbalclub, muziekschool krijgt u ook geen geld terug als uw kind er geen gebruik van maakt of ziek is).

Wilt u de overblijfspullen in een aparte tas doen en deze tas voorzien van de naam van het kind. Geen snoepgoed meegeven naar het overblijven. Mochten er spullen blijven liggen, dan worden deze in tassen aan de kapstok gehangen tegenover het kopieerapparaat in de gang.

Gedragscode:

 • Kinderen luisteren tijdens de overblijf naar de overblijfouder.
 • Houdt uw kind zich niet aan deze gedragscode, dan wordt het hierop aangesproken door de overblijfouder. Blijft uw kind de gedragscode negeren, dan wordt dit doorgegeven aan u, (de ouder(s),) telefonisch of middels een brief.
 • Wanneer blijkt dat uw kind tijdens het overblijven de gedragscode blijft overtreden, dan kan besloten worden, na gesprek tussen de school en u, dat uw kind een bepaalde tijd niet meer kan overblijven.

Opgesteld door: MR –oudergeleding, de school en de Overblijfouders.

Nieuws

 • Definitief continurooster vanaf 4 januari

  Na een zorgvuldig proces heeft de medezeggenschapsraad op basis van ...  Lees verder »

 • Halloweenfeest georganiseerd door groep 8

  Op 4 november was het Halloweenfeest voor groep 3 t/m 7, georganiseerd ...  Lees verder »

 • Vrijdagmiddagcircuit 2020

  Vier weken op rij gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 naar een ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande