Alle teamleden van de Hoeksteen staken op 6 november. De school blijft gesloten.

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!
Het schoolbestuur heeft begrip voor de staking, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.

De hele week vragen we aandacht voor het teleurstellende huidige kabinetsbeleid: Wij zijn GEEN topprioriteit!

Wij zijn GEEN topprioriteit

Hierbij zijn we geïnspireerd door het tv-programma Lubach op zondag. Het betreffende fragment ziet u hier https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I