Maandag startte onze afscheidsweek. Een week met een lach en een traan, omdat we het heel jammer vinden dat Marry en Jacintha weggaan.Toch maken we er een feestweek van, om al die jaren dat ze er voor de Hoeksteen zijn geweest te vieren. Maandag werden Marry en Jacintha door Nico en Marjelle opgehaald op de motor.Op school werden ze feestelijk onthaald door alle kinderen en daarna werd de directie nog verrast met een flasmob op ’t lied Feest.