Voorlopig zullen de corona-maatregelen, zoals o.a. 1,5 meter afstand houden, blijven bestaan. Wij zullen daarom na de zomervakantie het huidige continurooster blijven hanteren, om zo ook de verkeersbewegingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we tenminste tot de herfstvakantie.
Gezien onze reeds uitgesproken ambitie om over te gaan op een continurooster i.c.m. het voortzetten van een dergelijk rooster na de zomervakantie, overwegen wij om na de herfstvakantie definitief over te gaan op een continu- dan wel vijf-gelijke-dagen rooster. Hierover zullen we de ouders voor die tijd informeren en hun mening vragen.