Een sfeerimpressie kunt u vinden op onze Facebookpagina. https://www.facebook.com/hoeksteenenkhuizen/

De nieuwsbrieven zijn te vinden op de website onder het hoofdstuk ‘nieuws’. Ouders ontvangen de nieuwsbrief ook via de mail.

Via de Parro app ontvangen ouders nieuws vanuit de groep.
Parro is een veilige, gesloten omgeving waarin ouders op de hoogte worden gehouden van zowel leuke als belangrijke schoolzaken binnen de groep.