3 juli t/m 6 juli – ouder/kind gesprekken

9 juli – zwemmen groep 7/8

10 juli – verkeersexamen praktijk en theorie groep 7

13 juli – rapporten mee naar huis

13 juli – groep 2 leerlingen blijven op school slapen

17 juli – afscheidsavond groep 8

18 juli – wennen in de nieuwe groep

20 juli – leerlingen om 12:00 uur vrij / zomerborrel

Zomervakantie – 21 juli t/m 2 september