Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan, dat voortkomt uit de Wet Medezeggenschap Scholen.

voorzitter Siets Bakker ouder
lid Belinda Bakker, Maaike Braas ouder
secretaris Irene Bakker-Ursem team
lid Marjon Walst team

De MR heeft instemmings- en adviesrecht ten aanzien van het beleid, de plannen en de begroting van basisschool De Overhaal. Het beleid en de plannen moeten zorgdragen voor een goede kwaliteit van de school in al haar facetten en is dus uiteindelijk van belang voor elk kind. Een goede samenwerking tussen de MR, schoolbestuur en (contact)ouders is in het belang van de hele school.

Naast de begroting staat bijvoorbeeld op de agenda:

  • opbrengsten en evaluatie schooljaar
  • het formatieplan
  • Citoresultaten

De MR vergadert 5 keer in het jaar. Myrthe (directie) is aanwezig bij de vergadering om de MR volledig te informeren. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt ze dus bijwonen als u wilt.

Uw mening telt! Het is voor de MR heel belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders. We horen dan ook graag uw mening, suggesties of klachten. Dit kan de MR namelijk goed gebruiken bij het beoordelen van bijvoorbeeld beleidstukken en in het periodieke overleg met de directie. U kunt contact leggen met de MR door te mailen naar mr@deoverhaal.nl.

GMR
Aan het GMR-platform nemen alle scholen deel, die aangesloten zijn bij SKO West-Friesland. Onderwerpen, die dus alle scholen van SKO West-Friesland aangaan, worden hier besproken. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht bij het vaststellen van bovenschools beleid. Doorgaans vraagt de GMR aan alle MR-en een advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen neem de GMR dan een besluit.

Afbeeldingsresultaat voor mr school

Contact

basisschool De Overhaal

Myrthe Boven (directeur)
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn
Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125

E: directie.overhaal@skowf.nl

Alle contact gegevens »

De Overhaal

Contact

Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125
E: directie.overhaal@skowf.nl

De Overhaal
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam