Missie – visie

Wij zijn een katholieke basisschool gelegen aan de rand van het dorp Avenhorn. Op de Overhaal streven wij ernaar dat iedereen zich veilig voelt. De uitgangspunten van de Vreedzame School spelen daarbij een belangrijke rol.

Op onze school bieden wij de leerlingen kwalitatief goed onderwijs in een rustige, veilige en respectvolle omgeving. Wij besteden naast aandacht aan de basisvaardigheden taal, spelling, (begrijpend) lezen en rekenen ook veel tijd aan sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen.

In ons onderwijs spelen wij in op de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Wij doen dit in samenwerking met ouders, zodat onze leerlingen alle kans krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven, die zij nodig hebben om door te stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Samen op pad, ieder z’n weg.

Klaar voor de toekomst!

 

Contact

basisschool De Overhaal

Myrthe Boven (directeur)
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn
Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125

E: directie.overhaal@skowf.nl

Alle contact gegevens »

De Overhaal

Contact

Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125
E: directie.overhaal@skowf.nl

De Overhaal
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam