Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Kortom, of je nu gewoon of anders leert, elke school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te doen voor al haar kinderen! En lukt dat niet dan werken de scholen met elkaar samen in het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop om de beste onderwijsplek voor een kind te vinden.

De Westfriese Knoop: het samenwerkingsverband in de regio

In het samenwerkingsverband werken het regulier, speciaal en speciaal basisonderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden, over extra ondersteuning en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs.

  • De ‘gewone’ basisschool, met extra ondersteuning
    Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. Oftewel de eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden, bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. Ook kan de basisschool al veel extra bieden aan kinderen met andere speciale onderwijsbehoeften.
  •  De speciale basisschool
    Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn drie speciale basisscholen, SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO ’t Palet in Grootebroek.
  • Speciaal onderwijs
    Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet genoeg is. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of dat zij een forse verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio hebben we een school voor Speciaal Onderwijs De Eenhoorn, zij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.

Ook maakt De Westfriese Knoop afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Oudertelefoon

Mocht u als ouder/verzorger uw verhaal, vraag of opmerking kwijt willen dan kunt u gebruik maken van onze oudertelefoon. Nico van Soerland zal u te woord staan. Soms krijgt u meteen een antwoord op uw vraag, soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een ter zake deskundige. De oudertelefoon is op maandag t/m woensdag te bereiken. U belt daarvoor met nummer: 0229-574901

Nieuwsbrief De Westfriese Knoop

Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar – of vaker indien wenselijk – digitaal een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website www.dewestfrieseknoop.nl.  Scrol naar beneden op de homepage en kies voor “Nieuwsbrief voor ouders”.

 

Contact

basisschool De Overhaal

Myrthe Boven (directeur)
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn
Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125

E: directie.overhaal@skowf.nl

Alle contact gegevens »

De Overhaal

Contact

Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

Postbus 3
1633 ZG Avenhorn

T: 0229-542125
E: directie.overhaal@skowf.nl

De Overhaal
Het Veer 84
1633 HE Avenhorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam