Inspectierapport september 2017

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar (najaar 2017) uitgevoerd bij Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO-WF). Er is onderzocht of het schoolbestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Er zijn vier scholen, waaronder De Schelp, waar een verificatieonderzoek is gedaan. Een verificatieonderzoek is altijd onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Het onderzoek wordt in de eerste plaats uitgevoerd om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft de inspectie in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

De bevindingen van dit bestuursonderzoek en dus ook van de onderwijskwaliteit van De Schelp kunt u lezen in het rapport van de onderwijsinspectie. Op bladzijde 16 t/m 18 kunt u lezen wat de inspectie vindt van de onderwijskwaliteit op De Schelp.

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam