MR

Meepraten of meebeslissen

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen – de directie of het schoolbestuur? Uiteindelijk is dat het schoolbestuur. En dat bestuur moet ook luisteren naar de MR. Zo hebben ouders dus ook invloed op die besluitvorming.
Naast directie en schoolbestuur is daarom ook de MR belangrijk. In de MR zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders vertegenwoordigd. De verdeling tussen ouders en schoolpersoneel is fifty-fifty. De MR is het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden. Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de MR.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluit nemen.
Maar wanneer is welk recht van toepassing? Het schoolbestuur heeft bij een aantal categorieën instemming nodig van de gehele MR.

Het gaat dan om onderwerpen als:
• verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school
• vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan
• vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders
• vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

Adviesrecht heeft de MR bij bijvoorbeeld bij de volgende onderwerpen:
• verandering van de grondslag van de school
• wijziging van het lesrooster
• fusie met een andere school
• beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding
• regeling van de vakantie.

Over welke onderwerpen praat de MR zoal? In feite bepaalt de raad zelf zijn agenda. Zo kan de MR altijd ongevraagd een voorstel doen aan het schoolbestuur. Het bestuur is dan verplicht om binnen drie maanden schriftelijk een gemotiveerde reactie op dat voorstel te geven. Daarnaast belandt elk belangrijk besluit van het schoolbestuur op het bordje van de MR. Daarover moet de raad een standpunt innemen.

Indien u de notulen van de MR vergaderingen/ jaarverslag wilt inzien kunt u de MR benaderen via mr.deschelp-oud@skowf.nl

 

 

 

 

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam