OV

Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school kunt u lid worden van de oudervereniging.

Wat is de oudervereniging?
De oudervereniging is een groep ouders die met elkaar activiteiten voor de kinderen organiseert. In de praktijk wordt dat uitgevoerd door het bestuur van de vereniging. Dit bestuur wordt de ‘ouderraad’ genoemd.

Doel van de oudervereniging?
Samenwerking tussen ouders, de directie en het team van De Schelp bevorderen en het organiseren van activiteiten met, voor en door de kinderen in samenweking met het onderwijsteam.

Activiteiten
Jaarvergadering, Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolreis/kamp, jongstenfeest, Sint Maarten, het mede organiseren van jubilea en contacten onderhouden met onderwijsteam en medezeggenschapsraad (MR). De oudervereniging is ook aanspreekpunt voor ouders om antwoord te krijgen op vragen. Vaak kan de oudervereniging u verwijzen naar de juiste mensen of instanties.

Lid worden en lid zijn
U kunt lid worden van de oudervereniging door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. U blijft dan lid van de vereniging totdat uw kind de basisschool verlaat. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden in de vorm van een jaarlijkse contributie. Deze bijdrage wordt gebruikt om bij te dragen in de kosten die voor activiteiten voor uw kind worden gemaakt. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging; voor het schooljaar 2017/2018 is dat bedrag €35 voor groep 1 t/m 7 en voor groep 8 €130. Het verdient onze voorkeur dit bedrag via een machtiging te laten afschrijven. U kunt hiervoor uw handtekening zetten op het machtigingsformulier. Uiteraard gaat u uw bijdrage pas betalen vanaf het moment dat uw kind op school zit.

De besteding van de bedragen is als volgt verdeeld:

Sinterklaasfeest                         15%
Kerst                                             15%
Schoolreis/kamp                         60%
Projecten                                        5%
Diverse kosten en activiteiten    5%

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen of via de mail ov.deschelp@skowf.nl

Voorzitter:                     Deborah Bakker-Wouts
Secretaris:                     Mijke Wieten-Nederstigt
Penningmeester:         Claudia Mol

 

 

Nieuws

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam