Vandaag vragen wij aandacht voor het lerarentekort! Goed onderwijs is een topprioriteit.

Toch wordt dit nog niet zo door de overheid gezien. Er zijn scholen die hun deuren moeten sluiten of scholen die niet meer een 5 daagse schoolweek kunnen aanbieden. Bij ziekte of zeer kunnen scholen geen vervangingen meer regelen en worden kinderen naar huis gestuurd. Dit kan niet! De kinderen van de Gerardus Majella voelen zich geen top(p)rioriteit!