MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Als u in de MR van de school van uw kind wilt, dan moet u zich verkiesbaar stellen op het moment dat er een vacature is. In het medezeggenschapsreglement van de school hoort te staan hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de directeur.

Wat doet de MR?
MR stukjeWat doet de MR

Personeelsgeleding
Kim Kolenberg
Jorien van der Gragt (voorzitter)

Oudergeleding
Sharon Kappelhof
Jochem Pennekamp

Agenda

MR agenda 17-9-2018

 

 

Notulen

verslagMRvergadering05-07-2018

 

Nieuws

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

href=”https://www.google.nl/maps/place/Sportlaan+12,+1693+CZ+Wervershoof/@52.7435,5.1374384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c8aff2efe86efb:0x45d752101453f573!8m2!3d52.7435!4d5.1396271″>Gerardus MajellaSportlaan 121693 CZ Onderdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam