Sociale Veiligheid

In april is er onder alle ouders en alle leerlingen van de groepen 7 en 8 een vragenlijst afgenomen met als onderwerp sociale veiligheid. Een definitie van een veilige school is: een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Conclusie vragenlijst ouders:
De Gerardus Majella scoort als school een 3,33 bij een maximum van 4 punten. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 53%: 60 van de 114 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is daarmee goed te noemen. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. Men was het er vooral over eens dat de kinderen zich veilig voelen in het schoolgebouw. Waar nog aan gewerkt kan worden: met een score van 2,9 (van de te behalen 4 punten) geven ouders aan dat de school er in onvoldoende mate voor zorgt dat leerlingen niet te maken krijgen met pesten  en/of treiteren. Wij zullen dit de komende periode ter harte nemen en dit meer uitdragen. Tevens zal dit onderwerp meegenomen worden in de planning voor de komende jaren.

Conclusie vragenlijst leerlingen:
De Gerardus Majella scoort als school een 3,47 bij een maximum van 4 punten. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 97%: 34 van de 35 leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld (een leerling was die week op vakantie). Het responspercentage is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen. De leerlingen waren het vooral eens over: ‘De juf of meester zorgt ervoor, dat als er ruzie is dit met de kinderen, die erbij betrokken zijn, wordt besproken’. Waar nog aan gewerkt kan worden: met een score van 2,75 (van de te behalen 4 punten) geven de leerlingen aan dat de leerkrachten er in onvoldoende mate voor zorgen dat zij niet worden gepest via berichtjes op de telefoon of via internet. Wij zullen dit ter harte nemen en meenemen in onze verdere ontwikkelingen rondom het gebied van ICT.

Zie voor de volledige uitslagen onderstaande PDF bestanden.

VragenlijstSVoudersmei17 VragenlijstSVleerl78mei17 VragenlijstSVleerkrmei17

De wet sociale veiligheid 2015 geeft aan dat alle scholen beschikking hebben over een plan sociale veiligheid, dat als draaiboek richting geeft aan het handelen van het team en andere betrokkenen bij de school op het gebied van sociale veiligheid.

Sociaal Veiligheidsplan

Nieuws

  • Gerardus Majella gaat afval scheiden

    Op de Gerardus Majella vinden we het belangrijk dat we kinderen leren ...  Lees verder »

  • Kunstwerken van plastic

     Lees verder »

  • Winnaars tulpenbroeiwedstrijd bekend

     Lees verder »

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

href=”https://www.google.nl/maps/place/Sportlaan+12,+1693+CZ+Wervershoof/@52.7435,5.1374384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c8aff2efe86efb:0x45d752101453f573!8m2!3d52.7435!4d5.1396271″>Gerardus MajellaSportlaan 121693 CZ Onderdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam