Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u naar de jaarkalender.