Beste ouders,
Aan het begin van het schooljaar informeerde ik u over de vervanging voor Yvonne Sierkstra, onze
intern begeleider, die wegens ziekte langdurig uitvalt dit schooljaar. Monique Faems heeft de
leerlingenzorg, ouder- en leerkrachtbegeleiding op zich genomen. Bluette Hermans heeft de
schoolontwikkeling op zich genomen.
Monique heeft voor de herfstvakantie aangegeven de vervanging belastend te vinden qua
tijdsinvestering. Tegelijkertijd is Bluette toe aan een nieuwe uitdaging en enthousiast om ervaring op
te gaan doen als intern begeleider. Vandaar dat we hebben besloten om Bluette als volledige
vervanger voor Yvonne in te gaan zetten. Hoewel zij geen ervaring als intern begeleider heeft, heeft
zij voldoende vaardigheden in huis om deze rol op zich te nemen. We zijn aan het kijken of we een
ervaren intern begeleider binnen de stichting kunnen vinden die haar kan ondersteunen.
Bluette is inmiddels al gestart als intern begeleider. Haar taken als taal/leesspecialist, die zij om de
week op de woensdag uitvoerde, verschuiven naar de donderdag. Iedere woensdag doet zij de
vervanging van de interne begeleiding. Joke Groen zal daarom vanaf volgende week iedere woensdag
de kleutergroep draaien (in plaats van om de week).
Zoals ik in mijn brief van augustus al aangaf: We proberen het werk zo goed mogelijk door te laten
lopen. We vragen u alvast om uw begrip als zaken net even anders of later dan gewoonlijk verlopen.
Mist u voortgang op een gemaakte afspraak rondom uw kind, trek dan vooral zelf ook even de bel bij
de leerkracht.
Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met mij.

Met vriendelijke groet,

Alet Groot
directeur