MR

Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozef en Maria School.

Wij zijn: Monique Bodde en Niels Entes van de oudergeleding en Jane Obdam en Angela van Kampen van de personeelsgeleding. Angela van Kampen is voorzitter. Angela van Kampen vertegenwoordigt de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SKO West-Friesland.

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Alet Groot (directeur) zit bij de vergaderingen om ons volledig te informeren. Onze vergaderingen zijn openbaar; u kunt ze dus bijwonen als u wilt.

Dit schooljaar vergaderen wij op: dinsdag 11 september 2018, dinsdag 13 november 2018, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 26 maart 2019, donderdag 9 mei 2019, dinsdag 25  juni 2019.

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen door onderaan deze bladzijde op de link te klikken of door één van de MR-leden aan te spreken op school. In het jaarverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en in het reglement kunt u lezen wat formeel onze rechten zijn.

Klik hier om de MR te mailen.

Ouderbrief resultaten Enquete Schooltijden 2018-2019

Notulen 27-11-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Nieuws

 • Invulling van de vacature in groep 7/8

  Beste ouders, Op 17 juni informeerde ik u over het vertrek van Marion ...  Lees verder »

 • Schoolreis

  Beste ouders en kinderen, Donderdag 13 juni is het zover! De kinderen ...  Lees verder »

 • Vragenlijst oudertevredenheid

  Beste ouders,  In de laatste schoolnieuwsbrief (van april) stond ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowestfriesland.nl

Jozef en Maria
Pieter Koppesstraat 14
1641 LS Spierdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam