MR

Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozef en Maria School.


Wij zijn: René Krabbenbosch en Niels Entes van de oudergeleding en Jane Obdam en Marleen Stuijt van de personeelsgeleding. Niels Entes is voorzitter. Yvonne Sierkstra vertegenwoordigt de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SKO West-Friesland.


Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Alet Groot (directeur) zit bij de vergaderingen om ons volledig te informeren. Onze vergaderingen zijn openbaar; u kunt ze dus bijwonen als u wilt.


De notulen van elke vergadering worden na goedkeuring van de MR-leden op de prikborden bij de ingangen van de school gehangen. De datum van de eerstvolgende vergadering kunt u eveneens in deze notulen vinden.

Volgende vergadering  dinsdag 5 november 2019 om 20.00 uur

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen door onderaan deze bladzijde op de link te klikken of door één van de MR-leden aan te spreken op school. In het jaarverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en in het reglement kunt u lezen wat formeel onze rechten zijn.

Klik hier om de MR te mailen.

Jaarverslag MR 2018-2019

Ouderbrief resultaten Enquete Schooltijden 2018-2019

Notulen 27-11-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Nieuws

 • De Jozef en Mariaschool in Spierdijk zoekt

  Groepsleerkracht: wtf  0,4 voor groep 5-6  werkdag: ...  Lees verder »

 • Ouder–kind tennis instuif-dag

  Voor de jeugd vanaf groep 4, wel of geen lid ZONDAG 08 MAART 2020 ...  Lees verder »

 • Oproep Vrijwilligers

  Stichting Kinderopvang Koggenland zoekt vrijwilligers Stichting ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowestfriesland.nl

Jozef en Maria
Pieter Koppesstraat 14
1641 LS Spierdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam