MR

Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozef en Maria School.

Wij zijn: Monique Bodde en Niels Entes van de oudergeleding en Jane Obdam en Angela van Kampen van de personeelsgeleding. Angela van Kampen is voorzitter. Angela van Kampen vertegenwoordigt de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SKO West-Friesland.

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Alet Groot (directeur) zit bij de vergaderingen om ons volledig te informeren. Onze vergaderingen zijn openbaar; u kunt ze dus bijwonen als u wilt.

Dit schooljaar vergaderen wij op: dinsdag 11 september 2018, dinsdag 13 november 2018, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 26 maart 2019, donderdag 9 mei 2019, dinsdag 25  juni 2019.

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen door onderaan deze bladzijde op de link te klikken of door één van de MR-leden aan te spreken op school. In het jaarverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en in het reglement kunt u lezen wat formeel onze rechten zijn.

Klik hier om de MR te mailen.

Notulen 27-11-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Nieuws

 • Aansluiting van het team bij de onderwijsstaking op 15 maart

  Beste ouders van de Jozef en Mariaschool, Wellicht heeft u het vanuit ...  Lees verder »

 • Afscheid juf Angela

  Beste ouders, Helaas gaat juf Angela afscheid nemen van de Jozef en ...  Lees verder »

 • Jaarkalender 2018-2019

  Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowestfriesland.nl

Jozef en Maria
Pieter Koppesstraat 14
1641 LS Spierdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam