MR

Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozef en Maria School.

Wij zijn: Monique Bodde en Louiz van der Beek van de oudergeleding en Marleen Appel en Angela van Kampen van de personeelsgeleding. Angela van Kampen is voorzitter, Marleen Appel plaatsvervangend voorzitter. Angela van Kampen vertegenwoordigt de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SKO West-Friesland.
Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Alet Groot (directeur) zit bij de vergaderingen om ons volledig te informeren. Onze vergaderingen zijn openbaar; u kunt ze dus bijwonen als u wilt.

Dit schooljaar vergaderen wij op: woensdag 13 september 2017, dinsdag 14 november 2017, woensdag 10 januari 2018, woensdag 7 maart 2018, dinsdag 24 april 2018, woensdag 13 juni 2018.

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen door onderaan deze bladzijde op de link te klikken of door één van de MR-leden aan te spreken op school. In het jaarverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en in het reglement kunt u lezen wat formeel onze rechten zijn.

Jaarverslag MR 2016-2017

Klik hier om de MR te mailen.

Nieuws

  • Vacature Schoonmaak

    De Jozef en Mariaschool te Spierdijk zoekt per 1 december 2018 1 ...  Lees verder »

  • Jaarkalender 2018-2019

    Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda

    Voor een overzicht van de activiteiten van dit schooljaar verwijs ik u ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowestfriesland.nl

Jozef en Maria
Pieter Koppesstraat 14
1641 LS Spierdijk

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam