OV

Wij zijn de leden van de oudervereniging. Allereerst zullen we ons aan u voorstellen. De voorzitter is Angelique Steur en Nanon Pronk is de penningmeester. Andere leden van de oudervereniging zijn Danielle Kunst, Carlo Laan, Wampie Pothast en Manon Ursem.

Namens het team zit Bluette Hermans in de oudervereniging.

Graag willen wij in het kort vertellen wat de oudervereniging doet.

Voor ons begint het jaar met de jaarvergadering. Voor de jaarvergadering hebben we onderling de “taken” van het komende schooljaar verdeeld. Zo organiseren wij het sinterklaasfeest en direct daarop het mooie kerstfeest. Mocht het een strenge winter worden hopen we ook nog een schaatsactiviteit te kunnen organiseren voor de kinderen.

Tijdens de paasviering zorgen wij ervoor dat alle kinderen kunnen genieten van een lekker paaslunch. Als de schoolfotograaf op school komt assisteren wij zodat alle kinderen op tijd en leuk op de foto gaan. Bij de terugkomst van groep 8 van kamp regelen wij dat er iets lekkers is na een lange fietstocht. Verder verzorgen wij de catering op de musicalavond. Natuurlijk wordt ook het jaarlijkse schoolreisje niet vergeten. Ieder jaar proberen wij weer leuke bestemmingen voor alle kinderen te zoeken.

Gedurende het schooljaar wordt er door ons een aantal keer kleding ingezameld. De opbrengst wordt omgezet in geld. Van dit geld krijgt iedere leerkracht per leerling een bedrag bedoeld om 1 x per jaar een uitje van te organiseren. Om een voorbeeld te noemen. Groep 1-2 heeft een project over treinen en de kinderen gaan een ritje met de trein maken. Maar ook als een leraar afscheid neemt, jubileert of er een andere feestelijke gebeurtenis plaatsvindt op school, dan assisteert en regelt de oudervereniging waar nodig.

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt aan de ouders jaarlijks een bijdrage gevraagd. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u hierover van ons een brief.

Tijdens de jaarvergadering wordt door onze secretaris notulen gemaakt. Deze zijn in zijn geheel te lezen door op onderstaande link te klikken.

Notulen jaarvergadering 2017

Jaarverslag OV 2017-2018

Nieuws

  • Vacature leerkracht 4-5-6 Jozef en Mariaschool Spierdijk

    Wij zoeken voor komend schooljaar een empathische en gedreven ...  Lees verder »

  • Informatie volgend schooljaar

    Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

  • Toestemming contactgegevens

    Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam