Zoals u weet blijven de basisscholen helaas langer dicht, in ieder geval tot 8 februari. Het thuisonderwijs wordt daarom voortgezet tot die datum. Als team proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen, blijf ons bevragen als u ergens mee zit. We proberen hier dan zo goed mogelijk een oplossing voor te vinden. Ook voor het team is het steeds improviseren.
Met elkaar maken we er het beste van!

Maandag 8 februari staat er een leerlingloze dag gepland. Voor het team is op die dag externe teamscholing geregeld. We gaan kijken of we hier een andere oplossing voor kunnen vinden. Als de scholen weer open mogen, hopen we ook op 8 februari de deuren voor de kinderen te openen. De leerlingloze dag wordt dan mogelijk naar een andere dag verschoven. U
ontvangt hierover nog verdere informatie.
Als we iets verder in de jaarplanning kijken komen in ieder geval het oudercafé en de rommelmarkt te vervallen. Hopelijk kunnen we hier in het najaar een inhaalslag in maken.