Welkom op de Jozefschool!

Het schoolmotto ‘Wij leren niet voor school maar voor het leven’, is op onze school voelbaar. Wie de Jozefschool binnenloopt, beleeft de wereld van buiten en de warmte, eigenaarschap en openheid die er binnen is. Op onze school staat de leerling centraal en het team van de Jozefschool geeft met hart en ziel onderwijs dat het beste​ past bij wat uw kind nodig heeft. De Jozefschool werkt volgens de principes van vernieuwingsonderwijs. Elementen van verschillende vernieuwende onderwijsvormen zijn verwerkt in ons lesaanbod. Denk aan coöperatieve kringgesprekken en maandsluitingen uit het Jenaplan-onderwijs, de dag en weektaken uit het Daltononderwijs, het werken met coöperatieve werkvormen, meervoudige intelligentiecircuits van Gardner en de thematafel uit het ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt dus niet gewerkt volgens de dwingende kenmerken van één systeem. Tot slot speelt onze school in op behoeftes van leerlingen, denkt in mogelijkheden en handelt vanuit een eigen visie.

Wilt u meer over onze school weten? Bekijk deze site, onze scholen op de kaart-website, of maak een persoonlijke afspraak met Debora Davidzon of Emilie Smit (directie Jozefschool): T: 0229-54 15 03 U bent van harte welkom op de Jozefschool!

 

Nieuws

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8, juli 2020 Schooljaar voorbijWij willen iedereen ...  Lees verder

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Wij geven u graag een rondleiding in onze school.

Bel 0229 541503 voor een afspraak met Debora Davidzon of Emilie Smit.
Aanmelden

Organisatie

De Jozefschool bestaat uit ongeveer 360 leerlingen en hun ouders, 35 personeelsleden, de dorpsomgeving de Goorn, gemeente Koggenland en samenwerkingsverband de West-Friese Knoop. Ons streven is om met ieder van hen zo samen te werken dat wij het optimale uit onze leerlingen halen. Hierbij investeren wij in relatie, competentie en autonomie.  

Lees verder

Schoolgids

Download hier de schoolgids.

Lees verder

SKO West-Friesland

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland) De SKO West-Friesland is verantwoordelijk voor het onderwijs op 23 basisscholen in West-Friesland. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Koggenland, Opmeer, Medemblik en Enkhuizen.  

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

De Jozefschool is een katholieke school voor basisonderwijs. De naam Jozef is al sinds 1921 verbonden met het katholiek onderwijs in de Goorn. De eerste school met die naam stond op de plek waar de huidige Dwingel begint. In 1950 werd er een tweede lagere school geopend: De Sint Agnes. Dertien jaar stonden er een een meisjes- naast een jongensschool op geringe afstand van elkaar. Vanaf 1963 zaten jongens en meisjes weer door elkaar. In 1975 werd de Overhaal in Avenhorn gesticht. Hierdoor was de oude Jozefschool overbodig geworden en kon deze afgebroken worden. Maar de naam kwam terug in 1985. Toen werden de kleuterscholen Rosa en Dikkertje Dap samen met de Agnesschool weer Jozefschool. Het huidige schoolgebouw is opgeleverd in 1980 en biedt naast basisonderwijs ook plek voor peuterspeelzaal Duimelot. Op dit moment zijn er plannen om een brede school te bouwen in het gebied de ‘Buitenroede’. Over een aantal jaren zal hier een brede school ontstaan waar wij deel van uit zullen maken.

Jozefschool de Goorn

Contact

Dwingel 6
1648 JM De Goorn

T: 0229 – 54 15 03

Jozefschool de Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam