Verkeer rondom school
Kinderen komen in principe lopend of op de fiets naar school. Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u uw auto te parkeren in één van de daarvoor bestemde parkeervakken. Niet voor de ingang van de school (ook niet om snel even in en uit te stappen). Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.
Zorg er bij het ophalen van uw kind voor, dat de kinderen die van het schoolplein komen makkelijk met hun fiets op de weg kunnen komen of lopend over het voetpad naar huis kunnen.

Gebruik speelhuis speelleerplein na schooltijd
Het is al een aantal keren voorgekomen dat er na schooltijd kinderen in het speelhuis op het speelleerplein spelen. Wij vinden het leuk dat kinderen hier graag willen spelen. Helaas is het speelhuis ‘s ochtends een rommel en hebben de leerkrachten er veel werk aan om alles weer netjes te maken voordat de kinderen op school komen. Wilt u ervoor zorgen dat alles weer netjes achterblijft wanneer uw kind, na schooltijd, op school speelt?

Wordt uw zoon of dochter voor 1 oktober 2019 4 jaar?
Wilt u dan een inschrijfformulier bij ons ophalen en voor 1 november ingevuld bij de directie inleveren? Op deze manier hebben wij goed zicht wat de groepsgrootte dit schooljaar wordt.

Frequentie nieuwsbrief
In de ouderkalender staat altijd vermeld wanneer de nieuwsbrief uitkomt. Zoals u heeft gemerkt, was de eerste nieuwsbrief er eerder dan op de kalender vermeld stond. Het kan ook zijn dat hij soms wat later is, omdat we bijvoorbeeld op input van een buitenstaander wachten.

Talentviering
Maandag 15 oktober kunt u komen kijken naar de talentviering van de groepen 1-2A, 3A, 4A, 5A, 6A en 8. De andere groepen hebben afgelopen maandag opgetreden. En wat hebben de kinderen het goed gedaan!

U bent van harte welkom om dit in de middenruimte te komen kijken. Het begint om 13.30 uur en zal tot ongeveer 14.30 duren. De deur zal pas om 13.30 open gaan, zodat de kinderen eerst goed kunnen zitten.

Huisvesting
Huisvesting is ook een onderwerp waar wij ons veel mee bezig zullen houden. Momenteel vindt wekelijks overleg plaats tussen mijn collega directeuren van de Overhaal en de Ieveling, Myrthe, Marjolein en ons waarbij de bestuurders Leo (SKO WF) en Odette (Allure) ook regelmatig aan tafel zitten. Samen zijn we in gesprek over het nieuwe gebouw: wat is onze visie, wat zijn onze wensen & eisen. Samen bezoeken we scholen, bekijken we websites, filmpjes en delen we onze bevindingen met onze schoolteams en elkaar. Ook staat dit onderwerp op de agenda van de MR en de leerlingenraad. Een inspirerend proces!

MR
De MR heeft als taak actief en kritisch met de directie van de Jozefschool mee te denken. Over bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat houdt in dat de MR haar goedkeuring moet geven, voordat een plan doorgang kan vinden. Over andere zaken heeft de MR adviesbevoegdheid, waarbij het bevoegde gezag een voorstel aan de MR moet voorleggen en daar advies over moet inwinnen. Ook kan er ongevraagd advies worden gegeven. De MR  beslist mee over o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, het vakantierooster en de schoolgids.
Dit schooljaar bestaat de MR uit 4 leerkrachten en 4 ouders:
Jos van Diejen, Jona Blauw, Ineke Berkhout, Ester Teunissen(leerkrachten)
Klaas Beemster, Mick Wiskamp, Jeroen Floris, vacature (ouders)

Kledinginzamelactie Bag2School
Vanaf 5 november kunt u uw oude kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen etc. weer inleveren bij de Jozefschool in de Bag2School zakken. Donderdag 8 november is de laatste inzamel dag.

 

Bericht Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden

Beste ouder/verzorger,

De Jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. In de basisschoolperiode zien we kinderen voor een periodiek gezondheidsonderzoek doorgaans in groep 2 en in groep 7. Het afgelopen schooljaar is het ons niet gelukt om de kinderen uit het geboortejaar 2007 en/of 2012 op te roepen voor een gezondheidsonderzoek. In het schooljaar 2018/2019 krijgt u daarom alsnog een gezondheidsonderzoek aangeboden voor uw zoon of dochter geboren in 2007 en/of 2012. Wenst u op kort termijn contact met de Jeugdgezondheidszorg, dan kunt u dit laten weten via 088-0100 550 of jgz-adm@ggdhn.nl. Het team Jeugdgezondheidszorg neemt dan eerder contact met u op.

Met vriendelijke groeten,

Team Jeugdgezondheidszorg

 

woensdag 10 oktober                                Zwemmen groep 8
maandag 15 oktober                                  Talent Viering 13.30 uur – 14.30 uur 1/2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8
woensdag 17 oktober                                 Zwemmen groep 6a
maandag 22 oktober                                 Herfstvakantie
maandag 29 oktober                                 Weer naar school
dinsdag 30 oktober                                   Groep 6a excursie MAK
woensdag 31 oktober                                Zwemmen groep 6b
maandag 5 november                               Start schaaktoernooi + inzamelactie Bag2School
woensdag  7 november                             Zwemmen groep 7
donderdag 8 november                            Groep 6b excursie MAK  + laatste dag Bag2School  inzamelactie