Nieuwsbrief 1,  augustus 2020

Nieuw schooljaar
Alle groepen zijn weer goed gestart! Fijn om iedereen weer op school te zien. Een speciaal welkom voor de kinderen en leerkrachten die nieuw bij ons op school gestart zijn. Leuk dat jullie bij ons op school zijn. We wensen iedereen een fijn schooljaar!

Het wordt een bijzonder schooljaar: het laatste jaar in dit gebouw. De verwachting is dat we aan het einde van dit schooljaar kunnen verhuizen. We zullen dit schooljaar veel met de andere scholen optrekken, onze plannen verder uitwerken, zodat we volgend jaar een goede start kunnen maken in het nieuwe gebouw.

Afscheid
Chantal Takken zal per 1 september stoppen met haar werkzaamheden op de Jozefschool.
Zij is dit schooljaar als onderwijsassistente gestart op de Jozefschool in Medemblik. Wij willen Chantal bedanken en wensen haar veel plezier op de Jozefschool Medemblik!

Juf Sharon en juf Chantal
Sharon en Chantal zijn beide in verwachting! Zowel Sharon en Chantal verwachten het kindje in januari. Wij zullen u te zijner tijd informeren over inval.
Wij wensen Sharon en Chantal een goede en fijne zwangerschap!

Halen en brengen
De eerste dag was het erg druk met ouders rondom school. De dagen erna was het een stuk rustiger. We zien nog wel een aantal ouders staan wachten bij het hek tot de school start. We willen u vragen om weg te gaan, zodra uw kind(eren) naar binnen zijn of bij de leerkracht staan buiten. Zo kunnen we weer ruimte geven aan andere ouders. 

Bussen Skik en Berend Botje
Kinderen die naar de BSO gaan bij Skik en Berend Botje worden vaak opgehaald met een grote bus. Het is voor deze bussen lastig om ergens veilig te kunnen parkeren.
Zij zullen vanaf nu parkeren op de parkeerstrook langs de weg voor de school. Wij willen u vragen om daar uw auto niet te parkeren. Zo houden we de verkeerssituatie veilig voor iedereen.

De Vreedzame School


U als ouders en wij als leerkracht hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen rekenen en lezen belangrijk zijn voor successen, maar ook sociale vaardigheden. Met De Vreedzame school leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl

Blok 1 We horen bij elkaar en de Gouden weken
Alle groepen van de school starten met de lessen uit blok 1 en met de Gouden weken. Tijdens deze periode staat het samen werken aan een positief leerklimaat centraal. 

Met de lessen uit blok 1 van de Vreedzame school maken de leerlingen naast de algemeen geldende schoolregels samen met de leerkracht afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over het ordelijk houden van de klas. De kinderen leren over opstekers (een complimentje) en afbrekers (een onaardige, negatieve opmerking). Ze leren ook dat iedereen zijn mening mag uiten en verdedigen en dat je respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Naast de Vreedzame school werken we met De Gouden weken. De eerste 6 weken van het schooljaar zijn De Gouden weken. Door middel van Energizers en coöperatieve werkvormen werken we aan positief leerklimaat. Energizers zijn vaak ludieke activiteiten met een speels karakter waarbij je energie in de groep losmaakt. Bij een energizer wordt het leerdoel vooraf/achteraf benoemd en wordt er met de klas op gereflecteerd. Coöperatieve werkvormen zijn leervormen waarbij samenwerking centraal staat. Het leuke is dat coöperatieve werkvormen voor een didactisch doel ingezet kunnen worden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de groepsvorming, een pedagogisch doel.

Nieuwe rekenmethode
We gaan dit schooljaar werken met een nieuwe rekenmethode; Getal en Ruimte junior. Vorig schooljaar hebben leerkrachten van de Ieveling, de Overhaal en de Jozefschool samen in een werkgroep deze keuze gemaakt.

Getal & Ruimte Junior maakt heldere keuzes: langere tijd aandacht voor één onderwerp; iedere dag instructie; in kleine stapjes van oefenen naar toepassen en regelmatig automatiseringsoefeningen. De methode gaat uit van duidelijke en altijd werkende strategieën. Zo leert elke leerling rekenen. De methode is van dezelfde makers als Getal & Ruimte, die in het voortgezet onderwijs veel wordt gebruikt.

Getal & Ruimte Junior is een methode van de 21e eeuw, waarmee de leerlingen zowel vanuit een boek en digitaal werken. Er is aandacht voor het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen, voor creatief denken, eigenaarschap en samenwerken.

Om hier vanaf de eerste schooldag goed mee te kunnen starten, hebben we donderdag 13 augustus samen met het team van de Ieveling en de Overhaal een starttraining gehad over de mogelijkheden en werkwijze van de rekenmethode. Uiteraard is hierbij goed rekening gehouden met de maatregelen rondom Corona.
Voorafgaand aan deze starttraining, hebben we met de medewerkers van de drie scholen genoten van een heerlijke lunch om ons laatste jaar in de huidige gebouwen in te luiden. Het was een gezellige en leerzame middag!

Jaargids/jaarkalender
Volgende week krijgen alle oudste kinderen van het gezin een jaargids mee naar huis. In de jaargids staan praktische zaken die voor u belangrijk zijn. Achterin de jaargids zit een jaarkalender. De jaargids en de  jaarkalender komen ook op de website.

Extra begeleiding aan kinderen
Veel kinderen bij ons op school krijgen extra hulp of uitdaging op verschillende gebieden. Dit wordt door de eigen leerkracht of één van de onderwijsassistenten gedaan. Bij het ouder-kind gesprek in november krijgt u precies te horen waar uw kind extra hulp of uitdaging bij krijgt. Eerder nieuwsgierig? Vraag het uw kind of de leerkracht!

Inschrijvingen
Wordt uw zoon of dochter voor 1 oktober 2021 4 jaar? Wilt u dan een inschrijfformulier bij ons ophalen en ingevuld bij de directie inleveren? Op deze manier kunnen wij de kinderen goed verdelen over de groepen 1/2. Ook kunnen wij op deze manier voorkomen dat de groepen te groot worden.
Door de Corona konden wij de afgelopen maanden geen rondleidingen in de school geven. Vanaf nu mogen we weer rondleidingen geven en kunnen wij nieuwe ouders vertellen over ons onderwijs.

Reserve kleding
Voor groep 1/2 hebben wij onderbroeken en broeken voor meisjes en jongens nodig voor kleine ongelukjes. Mocht u nog kleding voor ons hebben dan kunt u dat per mail (directie.jozefschooldegoorn@skowf.nl) aangeven en dan maken we een afspraak voor het brengen hiervan.

Agenda
donderdag 27 augustus oudergesprekken gezamenlijke avond
maandag 31 augustus leerlingenraad
woensdag 23 september Kamp groep 8 en Kinderpostzegelactie
donderdag 24 september Kamp groep 8
vrijdag 25 september Kamp groep 8