Nieuwsbrief 2,  september 2020

Corona 
Wij merken dat er steeds meer verschillende opvattingen gaan leven over het corona-virus. We krijgen van ouders zowel geluiden van enig onbegrip als hun kind thuis moet blijven met milde klachten, als geluiden dat het allemaal wel wat strenger kan met de maatregelen op school. We zien deze verschillende opvattingen en visies natuurlijk ook in de maatschappij terug. Als school blijven we het beleid hanteren dat we de landelijke richtlijnen en protocollen volgen. We bekijken daarbij wat dit betekent voor de Jozefschool en voor de maatregelen die we moeten nemen. Dat betekent dat we maatregelen nemen die niet op ieders goedkeuring kunnen rekenen. Ik vertrouw op uw begrip in deze en dat – ook al heeft u zelf een andere visie – u de maatregelen die we nemen respecteert. 

Ouderpanel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde ouders die samen met de directie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen in een ouderpanel.

Door te werken met een ouderpanel willen wij:

  • de betrokkenheid van ouders bij onze school en ons onderwijs, vergroten;
  • waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs;
  • peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/thema’s.

Het ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders over het onderwijs op school. Het is, naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad, een extra overlegvorm. Het ouderpanel fungeert als klankbord voor de directie waarin ouders constructief kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/thema’s. 

We willen graag dit schooljaar, uit elk leerjaar twee ouders die willen plaatsnemen in het ouderpanel. Met een kleiner ouderpanel kunnen we op 1,5 meter afstand in de middenruimte werken.Het ouderpanel komt 3x per schooljaar bij elkaar op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur:

  • dinsdag 27 oktober 2020
  • dinsdag 19 januari 2021
  • dinsdag 30 maart 2021

Lijkt het je leuk om hierover mee te praten? Stuur dan kunteen mail sturen naar directie.jozefschooldegoorn@skowf.nl

Digital leaders
Het zal u niet ontgaan, technologie krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in het onderwijs. Chromebooks, digitale lesmethoden en zelfs moderne technologie als programmeren en robotica hebben een plek gekregen in de lessen op school.

Deze technologie biedt veel kansen, maar stelt ons soms ook voor uitdagingen. Hoe werkt het? Hoe ga je er zorgvuldig mee om? En wat als het even niet doet wat het moet doen? Alhoewel onze leerkrachten getraind worden in het gebruik van technologie, merken wij dat er ook veel technologisch-talent te vinden is bij onze leerlingen. Deze uitdaging willen wij daarom graag samen met onze leerlingen aangaan. Een aantal leerlingen willen wij de kans bieden aan de slag te gaan als Digital Leader.

Wat is een Digital Leader?
Als Digital Leaders helpt een leerling de school bij het gebruik van technologie. Voorbeelden hiervan zijn het helpen bij het klaarzetten van Chromebooks, medeleerlingen helpen bij kleine technische problemen en uitleg geven over een nieuw programma. Ook kan een Digital Leader een expert zijn voor een bepaald programma of apparaat. 
Als Digital Leader vind je het leuk om met technologie te werken, maar anderen helpen en duidelijk uitleg kunnen geven is ook belangrijk.

Hoe wordt je een Digital Leader?
We willen het project Digital Leaders met 8  leerlingen starten. Zij zullen uiteraard begeleid worden om goed aan de slag te kunnen gaan.
Leerlingen uit 4 t/m 8 die affiniteit hebben met digitalisering en de school willen helpen ontwikkelen op dit gebied kunnen tot vrijdag 2 oktober 2020 solliciteren op deze vacatures. Hiervoor kunnen leerlingen een brief schrijven waarin zij aangeven waarom zij graag als Digital Leader aan de slag willen. Of kunnen leerlingen via een video (van max. 5 minuten) aan ons laten weten waarom zij aan de slag willen gaan als Digital Leader. 

Vanaf 19 oktober starten de sollicitatiegesprekken met Juf Marijke. Zij is het aanspreekpunt voor de Digital Leaders en zal ze begeleiden in deze nieuwe taak. Voor vragen over de sollicitatie kunt u ook contact met haar opnemen.

We hebben er nu al zin in om met ze aan de slag te gaan!

Schoolfotograaf
Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hieronder alles wat u hiervoor moet weten.

Bag2School
Vanaf maandag 19 oktober kunt u uw oude kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen etc. weer inleveren bij de Jozefschool in de Bag2School zakken. 

U kunt uw bag2school zakken of andere plastic zakken op de volgende plekken neerzetten:

  • over het hek bij de zitkuil aan de kant van de Koggehal
  • over het hek bij de schommels aan de kant van peuterspeelzaal/kleuters

Wij zorgen ervoor dat de zakken naar binnen worden gebracht.Dinsdag 27 oktober is de laatste inzameldag. 

Kinderkerk
Hierbij de ouderbrief voor de Kinderkerk.

Agenda
woensdag 23 september Groep 8 op kamp / Kinderpostzegelactie
donderdag 24 september Groep 8 op kamp
vrijdag 25 september Groep 8 op kamp
woensdag 30 september Start Kinderboekenweek “Geschiedenis: En toen?”
donderdag 1 oktober Schoolfotograaf
vrijdag 2 oktober Schoolfotograaf
maandag 12 oktober Herfstvakantiemaandag 19 oktober Weer naar school